{jcomments off}

SamenOud gaat de zorg en begeleiding van 75-plussers zo organiseren dat een oudere zo lang mogelijk en op een prettige manier thuis kan blijven wonen. Het project vindt plaats in Stadskanaal, Veendam en Pekela. (www.samenoud.nl).

Tijdens een tweede ontmoeting met de Denktank60+Noord stond de vraag centraal: “Kunnen ouderen medeverantwoordelijk worden in Samen Oud?”. “Ja, dat kan” volgens Denktank60+Noord. Door ouderen te vragen mee te denken, mee te beslissen en mee uit te voeren. Bijvoorbeeld bij de implementatie van SamenOud na de projectperiode.

Er is een grote groep ouderen die goed opgeleid is, veel ervaring heeft en initiatiefrijk is. Die nieuwe groep ouderen wil niet ‘afwachten’ en alleen commentaar geven. Die heeft ideeën hoe het beter kan en anders als het gaat om zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen. Betere samenwerking tussen professionals is pas de eerste stap. Wat is er logischer dan ouderen er bij te betrekken. Het advies van de Denktank is: Ouderen allereerst een plek aan de overleg- en beslistafel geven van de coördinatiepunten van SamenOud en vervolgens een evenwaardige plek in het hele project.