logoHet Netwerk Drenthe- / Noord-West Overijssel van Denktank 60+ Noord nodigt u hierbij uit voor een themabijeenkomst op vrijdag 27 november a.s. over

Dichtbij huis - Integrale informele zorg (mantelzorg / vrijwilligerszorg) en ondersteuning op lokaal en wijkniveau

Duur: een hele dag (morgen en middag)
Plaats: Beilen (Drenthe)

Noteer deze datum alvast in uw agenda; kondig de bijeenkomst aan in lokale agenda’s, nieuwsbrieven en op de website van uw organisatie; kortom verspreid hem in uw netwerk.
Wordt vervolgd! Zodra het programma en de locatie bekend zijn, ontvangt u van ons alle informatie.

Met een hartelijke groet.
Namens de werkgroep van Netwerk Drenthe/Noord-West Overijssel,
Anjo Geluk-Bleumink.

Zie ook: SCP-rapport (2015): Dichtbij huis www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Dichtbij_huis

Naast de burgerinitiatieven in Drenthe die in dit verslag de revue passeren is als gast Esther Kuiper (directeur Espria ) aanwezig die haar visie geeft op wonen, welzijn en zorg voor ouderen. De behoefte (welbevinden) van ouderen staat voorop met daarbij aandacht voor behouden van eigen regievoering. Laat ouderen zolang mogelijk hun zelfstandigheid bewaren om een zo waardevol mogelijk leven te leiden.

Verslag bijeenkomst Denktank op 20 februari 2015 in Karspelhuis in Beilen   (pdf-bestand)

dtartikellogo160x120pxIn navolging van Groningen waar eerder, in samenwerking met Groningen-Plus en Humanitas–Groningen, netwerk bijeenkomsten georganiseerd zijn, is in de zomer van 2013 het Netwerk Drenthe van start gegaan. De kerngroep bestaat uit Mieke Sol, Anjo Geluk en Eric Bleumink.
De deelnemers zijn ouderen uit Drenthe die maatschappelijk actief zijn en interesse aan de dag leggen voor de acties die de Denktank onderneemt.
Na enkele verkennende bijeenkomsten is besloten de NPO-cursus 80 voor 30 aan alle belangstellenden in Drenthe aan te bieden. Behandelde onderwerpen waren onder meer: de maatschappelijke gevolgen van de dubbele vergrijzing en de krimp, het proces van actief ouder worden in deze eeuw, het beroep op vitale ouderen om zich in te zetten voor mens en samenleving en de nieuwe vormen van particulier initiatief door en voor ouderen in wijken en dorpen. De cursus van twee dagdelen, met veel ruimte voor onderlinge discussie, heeft veel energie losgemaakt.
In 2013 zijn drie bijeenkomsten gehouden en in 2014 vier. In deze bijeenkomsten wordt informatie uit gewisseld en voorbeelden besproken van lokale initiatieven, reeds bestaande en in wording. Spier-Wijster-Drijber, Vledder en Vledderveen, Rolde, Eelde-Paterswolde, Emmen (Noord en Emmermeer), De Monden, Beilervaart en Hollandscheveld passeerden ondermeer de revue.
Altijd kwamen het doel, de opzet en de af- en aanraders aan bod evenals de tips op basis van eigen ervaring. De organisatoren en trekkers van initiatieven gingen uitgebreid in op de samenwerking met diverse partijen en de afstandelijke houding van ambtelijke organen en op de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. In heel Drenthe zijn steeds meer initiatieven gaande, heel verschillend en in diverse stadia. We leren van elkaar, geven informatie en tips ook tussen de bijeenkomsten door, versterken de onderlinge contacten en bundelen onderling de krachten.
In Drenthe gaat het nu leven. Overijssel lijkt hetzelfde pad te kiezen.
Het netwerk heeft ruim 50 deelnemers. De deelname is gratis. Wie zelf belangstelling heeft kan zich melden bij Mieke Sol en Anjo Geluk. Een ieder kan ook leden voordragen.
In 2015 worden weer vier netwerk bijeenkomsten georganiseerd. Plaats van vestiging Beilen
Voor contact en informatie:
Mieke Sol:
Anjo Geluk: willemanjo @zonnet.nl