Dialoog op lokaal niveau met ouderen

Denktank60+Noord
Denktank60+Noord is een groep senioren die op lokaal niveau de dialoog aangaat met ouderen. Wij zijn ervan overtuigd dat ouderen zich voor de buurt, de wijk of het dorp willen en kunnen inzetten. Maar dan wel op hun eigen voorwaarden. Het is tijd voor een nieuwe beweging onder ouderen die volop willen meedraaien in de participatiemaatschappij.

Rollen omgedraaid
In Nederland zijn burgers, en dus ook ouderen, gewend dat de overheid en maatschappelijk organisaties bedenken welke voorzieningen moeten worden verstrekt. Zij voeren de regie. In de denkwijze van de Denktank worden de rollen omgedraaid.

1. Noord-Brabant - Zorgcoöperatie Hoogeloon
Hoogeloon is een dorp met ruim 2000 inwoners in De Peel. Daar ontstond een initiatief van dorpsbewoners toen het verzorgingshuis in het centrumdorp van de gemeente geen dependance van het verzorgingshuis wilde vestigen in Hoogeloon. De bewoners hebben toen hun eigen voorzieningen opgezet in de vorm van een zorgcoöperatie (met 230 leden). De coöperatie biedt onder andere zorg aan huis en dagactiviteiten en heeft een coördinator in dienst die voor iedereen in het dorp toegankelijk is. Daarnaast maakt het initiatief gebruik van vrijwillige inzet van de bewoners. Het project wordt gefinancierd vanuit PGB’s (persoonsgebonden budgetten). Resultaat: minder mensen zijn gedwongen het dorp te verlaten. Tegelijkertijd heeft de samenwerking tussen bewoners in het dorp een positief effect op de leefbaarheid en solidariteit.

2. Amsterdam - StadsdorpZuid
StadsdorpZuid is een coöperatieve vereniging van bewoners die zelf de regie willen voeren over hun leven in hun eigen buurt, de Apollobuurt & Prinses Irenebuurt in Amsterdam. Hun doel is dat senioren zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis kunnen wonen. Zij beschouwen zichzelf tot oktober 2011 als een proefproject, omdat ze nog niet weten hoe het allemaal zal gaan.

Door José Manshanden, kroonlid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Op zaterdagmorgen 9 november organiseren Denktank60plusNoord en Groningen Plus de publieksdag Durft u het aan? voor actieve senioren en vertegenwoordigers van gemeenten en provincie en instellingen. José Manshanden houdt ’s morgens een inleiding. Hier zet zij kort uiteen wat zij aan de orde gaat stellen. Nederland staat voor grote sociale opgaven: