De opzet van lokale initiatieven, een dialoog op lokaal niveau  met als motto ‘omzien naar elkaar’, is in 2012 concreet aangepakt. Hierbij wordt de FGD methodiek (Focus Groep Discussie) van Prof. Inge Hutter (RUG) ingezet.
Zie haar artikel “Gezond en wel ouder worden in Noord-Nederland: kansen voor toenemende participatie” (Gerōn nr.3 september 2012).
Er zijn FGD bijeenkomsten gehouden in Noordbroek, Oosterhogebrug (Groningen), Loppersum en Wijster/Spier. In de planning staan nog  FGD bijeenkomsten in Appingedam en Veendam.
Na een tweede lokale FGD bijeenkomst zijn concrete acties door deelnemers afgesproken die als ‘hefboom’ moeten dienen voor participatie van onderop. In Noordbroek is een stuurgroepje gevormd die in het najaar van start gaat. Er is alvast besloten te beginnen met samen bewegen voor en door ouderen geheel in eigen beheer. Een subsidie is al geregeld (zonder de gemeente iets te vragen ). In Oosterhogebrug gaat men een open tafel opzettenen volgt een behoefte onderzoek naar drie geselecteerde activiteiten. In Loppersum zijn vijf activiteiten benoemd die met name voor kwetsbare bewoners in Loppersum van belang zijn.

Op zaterdag 13 april 2013 werd in de Aula van het Wessel Gansfortcollege in Groningen een netwerkbijeenkomst van organisaties van 55-plussers gehouden. Denktank 60+ Noord had er een stand en was heel goed vertegenwoordigd.

De dag was een initiatief van Groningen Plus en georganiseerd door de werkgroep ABC2C, Groningen Plus, Vrienden van de Seniorenacademie Groningen/Friesland/Drenthe, WerKKracht, m.m.v. Arnold de Meijer, Seniorenkrant Groningen.

Het doel van de dag was onderlinge kennismaking en informatie tussen actieve 55-plussers uit organisaties in stad en provincie Groningen (en omliggende gebieden).
Er was een groot aantal vertegenwoordigers van organisaties van/voor ouderen. Van duurzaam bouwen, yoga, theater, Seniorenacademie, Anbo, Werkkracht. Odense Huis tot OSO en de Denktank.

Van de redactie van de Seniorenkrant

Een werkgroep van senioren uit Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg in Groningen organiseerde op maandagavond 18 maart een Lente Buffet met een Italiaans tintje in wijkcentrum De Schakel. De bedoeling was dat wijkbewoners uit deze wijken elkaar op een gezellige manier konden ontmoeten.

In de praktijk bleek dat ook bewoners uit Lewenborg en Ruischerbrug aanschoven. Toch hebben de 25 deelnemers aan het buffet stuk voor stuk binding met de wijk. “Ik woonde hier 46 jaar,” zegt een oud-Oosterhoogebrugster. “Nu woon ik in Lewenborg.”