logo wg onderwijs en ouderenEnthousiaste ouderen voor de werkgroepen 'Onderwijs & Ouderen' op Hogeschool Windesheim (Zwolle), NHL-Stenden (Leeuwarden), de Hanzehogeschool en de afdeling Ouderengeneeskunde van het UMCG

Wat wordt er verwacht:

• In overleg willen meedenken met het onderwijs in brede zin. Ouderen zijn de doelgroep van deze studierichtingen

• Enthousiasme, om samen met anderen inbreng te hebben vanuit eigen inzichten en ervaring

• Een open houding, tijd en inzet.

Het is zeker niet noodzakelijk om onderwijservaring te hebben. Enthousiasme, affiniteit met onderwijs en jongeren zijn wel belangrijk.

De Denktank heeft veel ervaring met onderwijs, onder meer door middel van de werkgroepen die betrokken zijn bij bestaande opleidingen. Voor meer informatie over het onderwerp kunt u contact opnemen met de coördinator onderwijs: e-mailadres:

- Meer de verbinding zoeken met ZIF-informatie (Netwerk, onderzoeken e.d.) en met de betrokken onderwijsinstellingen