logo wg onderwijs en ouderenEnthousiaste ouderen voor de werkgroepen 'Onderwijs & Ouderen' op Hogeschool Windesheim (Zwolle), NHL-Stenden (Leeuwarden), de Hanzehogeschool en de afdeling Ouderengeneeskunde van het UMCG

Wat wordt er verwacht:

• In overleg willen meedenken met het onderwijs in brede zin. Ouderen zijn de doelgroep van deze studierichtingen

• Enthousiasme, om samen met anderen inbreng te hebben vanuit eigen inzichten en ervaring

• Een open houding, tijd en inzet.

Het is zeker niet noodzakelijk om onderwijservaring te hebben. Enthousiasme, affiniteit met onderwijs en jongeren zijn wel belangrijk.

De Denktank heeft veel ervaring met onderwijs, onder meer door middel van de werkgroepen die betrokken zijn bij bestaande opleidingen. Voor meer informatie over het onderwerp kunt u contact opnemen met de coördinator onderwijs: e-mailadres:

- Meer de verbinding zoeken met ZIF-informatie (Netwerk, onderzoeken e.d.) en met de betrokken onderwijsinstellingen

LogoAndersOud 211x159pxAnno 2018 staan we midden in grote veranderingen rond de organisatie van wonen, welzijn en zorg voor ouderen in hun thuissituatie. Langer zelfstandig thuis blijven wonen is de tendens, ook in toenemende mate van kwetsbaarheid. Maar wat hebben ouderen nodig om zich zo goed mogelijk thuis te kunnen blijven redden? En wat vraagt dit van professionals uit zorg, wonen, onderwijs, etc.?

Anders Oud 2030 is het ouderenprogramma in Noord- en Noordoost-Nederland dat wil bijdragen aan de zorg voor en welzijn van ouderen in dit gebied. Hun stem is hierbij leidend en hun ervaringen, wensen en behoeften rondom het gelukkig, gezond en vitaal ouder worden staan centraal. Dit vraagt om betrokken en persoonlijk contact in samenwerking tussen ouderen en professionals. Anders Oud 2030 speelt hierin een verbindende rol.

Via het Ouderennetwerk krijgen ouderen de mogelijkheid om mee te denken en te praten over hun toekomst, bijvoorbeeld via de regiotafels die wij organiseren. Dit zijn bijeenkomsten waar thema’s als eenzaamheid en medicijngebruik worden besproken in een groep met ouderen, professionals en andere geïnteresseerden. Zo vinden we samen oplossingen en kansen om zorg en welzijn te verbeteren.

Om zoveel mogelijk stemmen van ouderen te laten horen, komen wij graag met zoveel mogelijk mensen in contact. Want iedere stem heeft een andere kleur! Kijk voor contactmogelijkheden en meer informatie op https://www.andersoud2030.nl/ouderen/ouderennetwerk.

 

VertellerWimRoeleveld 1024px

Roodkapje groot modOp universiteiten wordt hard gewerkt aan onderzoek voor en met ouderen. Ook op de Rijksuniversiteit Groningen. Ouderen zelf kunnen hieraan een bijdrage leveren, door mee te doen aan het testen van instrumenten, apps en informatiemateriaal.
Dat kan op allerlei manieren. U kunt bijvoorbeeld meedoen aan Roodkapje, de Vitaliteitswijzer en een inventarisatie van Gezondheidsinformatie. Hoe dat kan, leest u hieronder.