Roodkapje groot modOp universiteiten wordt hard gewerkt aan onderzoek voor en met ouderen. Ook op de Rijksuniversiteit Groningen. Ouderen zelf kunnen hieraan een bijdrage leveren, door mee te doen aan het testen van instrumenten, apps en informatiemateriaal.
Dat kan op allerlei manieren. U kunt bijvoorbeeld meedoen aan Roodkapje, de Vitaliteitswijzer en een inventarisatie van Gezondheidsinformatie. Hoe dat kan, leest u hieronder.

imageedusennetdt211x159pxOuderen als pioniers. Zinvol bijdragen aan de samenleving

Veel ouderen blijken zinvol bezig te willen blijven. Iets betekenen voor anderen, een bijdrage aan de samenleving leveren of je inzetten om bepaalde belangen te behartigen. Maar hoe doe je dat als je niet (meer) werkt of binnenkort met pensioen gaat? Die vraag kunt u in deze cursus concreet gaan invullen. De cursus komt voort uit de Leeskamers Levenskunst (HOVO-cursus) over ‘het nieuwe ouder worden’ uit 2016 en 2017, waarop enthousiast werd gereageerd. Daarom introduceert Denktank 60+ Noord samen met de werkgroep van het EduSenNet-project van de Seniorenacademie een nieuwe cursus waarin de praktische kant voorop staat.

In de zes bijeenkomsten gaat het om praten én doen. Deels wordt er over zinvol ouder worden gesproken. Oud(er) zijn komt vaak als een donderslag bij heldere hemel. Hoe ga je om met verlies, maar ook met nieuwe kansen? Welke identiteit en waarden heb je als oudere mens? Hoe kun je dromen en idealen vormgeven? Wat is je pioniersrol nu we allemaal steeds ouder worden?
Tegelijkertijd gaan we in deze cursus aan de slag met manieren om u concreet voor de samenleving in te zetten. Daar kunt u vrij mee gaan experimenteren. Er komt o.a. informatiemateriaal over bestaande initiatieven waar u zich bij aan kunt sluiten. Dat kan gaan van meedoen aan een dorpsproject tot levenservaring overdragen in de opleiding Geriatrie van de Hogeschool Leeuwarden.
Uiteraard zijn er geen verplichtingen; de bedoeling is dat u een zinvolle bijdrage kunt vinden en oppakken die bij u past. Voor de discussiestof wordt gewerkt met hand-outs. Iedereen kan meedoen, de enige vereisten zijn nieuwsgierigheid en de interesse om iets terug te geven en te delen van wat u hebt.

Over de docent
Marianne Vogel(1958) is persoonlijke coach en literatuurwetenschapper. Ze is gepromoveerd in de Letteren en in de Algemene Wetenschappen. Haar specialiteiten zijn literatuur- en cultuuranalyse, zingeving en creatieve omgang met problemen
In haar advies- en coachpraktijk De Bosvogel te Zuidhorn geeft zij cursussen en begeleidt ze leesgroepen.()

Cursusvorm:

6 werkbijeenkomsten

 

Cursusplaatsen:

1. Hardegarijp

Data: om de twee weken op maandagmiddag: 22 jan., 5 en 19 febr., 5 en 19 maart, 9 april 2018
Tijd: 14.00-16.30 uur  
Locatie: it Maskelyn, Easter Omwei 5, 9254 GM Hurdegaryp (op loopafstand van het NS- station)

2. Beilen

Data: om de twee weken op vrijdagochtend: 26 jan., 9 en 23 febr., 9 en 23 maart, 6 april 2018
Tijd: 10.30-13.00 uur
Locatie: Het Karspelhuis, Karspelstraat 3, 9411 ND Beilen (Naast AH; op loopafstand van het NS-station)


Cursuskosten: 145 euro

Uiterste inschrijfdatum: 5 januari 2018

Inschrijving bij IJda Blüm; e-mail: o.v.v. cursuslocatie.

Betaling: IBAN: NL04 RABO 0321929403 t.n.v. IJ.A. Blüm-de Vries o.v.v. EduSenNet-cursus Pioniers
Uw aanmelding is definitief na ontvangst van uw betaling.

Bijzonderheden
Maximaal 17 deelnemers, plaatsing op volgorde van inschrijving.


INSCHRIJFPROCEDURE

Uw inschrijving geschiedt via het bovengenoemde e-mailadres o.v.v. keuze cursuslocatie: Beilen of Hardegarijp. Binnen twee weken na binnenkomst van uw inschrijving ontvangt u via e-mail een bevestiging. Ook als de cursus al is volgeboekt ontvangt u daarvan bericht. Mocht u binnen deze termijn niets van ons horen, dan verzoeken wij u dringend contact met ons op te nemen. Een definitieve ontvangstbevestiging ontvangt u een week voor het begin van de cursus. Deze ontvangstbevestiging is tevens uw bewijs van inschrijving.
Mocht een cursus door gebrek aan belangstelling niet door kunnen gaan, dan nemen we uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum contact met u op.

Annulering
U kunt een cursus annuleren tot twee weken voor aanvang van de cursus. Daarna is annulering niet meer mogelijk. Wel kunt u in uw plaats een vervanger aan de cursus laten deelnemen.

Aansprakelijkheid
Denktank 60+Noord en de werkgroep van het EduSenNet-project kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook ontstaan; voor, tijdens en na de door hen georganiseerde activiteiten.

logo windesheimv2aEnkele ouderen in Overijssel willen, samen met Hogeschool Windesheim ZELF onderzoek doen. Als onderwerp kozen ze voor “Ouder worden als import: Hoe doe je dat?”

OUDER WORDEN ALS IMPORT

Nederlanders verhuizen in hun leven steeds vaker. Dat betekent dat steeds meer mensen ouder worden in een plaats waar ze niet zijn opgegroeid. Meestal voelen ze zich thuis in hun nieuwe woonplaats. Tegelijkertijd is er het besef dat ze ‘import’ zijn, ook na 20-30 jaar. Wat betekent dat voor het ouder worden? Hoe ervaren deze ouderen dat? Welke kansen en beperkingen zien ze?
We zijn op zoek naar leeftijdgenoten die mee willen doen.

WAAROM ZELF ONDERZOEK DOEN?

Er zijn veel onderzoekers die wetenschappelijk onderzoek doen naar ouderen en oud worden in Nederland. Vaak werken zij samen met ouderen. Toch is het moeilijk voor onderzoekers om onderwerpen te kiezen die werkelijk belangrijk zijn voor ouderen. Ook blijft het een uitdaging om het onderzoek zo te doen dat de ervaringen van ouderen echt aan bod komen. Daarom doen op enkele plaatsen in Nederland ouderen zelf onderzoek. Wij willen ook uitproberen hoe dit werkt en wat het op kan leveren voor onszelf, voor studenten en voor onderzoekers.

WAT HOUDT MEEDOEN IN?

Als u mee wilt doen praten we u eerst bij over het hoe en wat.
We komen (ongeveer) elke 2 maanden bij elkaar op Hogeschool Windesheim om ervaringen uit te wisselen en volgende stappen te zetten. Die bijeenkomsten duren 90 minuten. De komende maanden ontwikkelen we een projectplan. Het onderzoek bestaat uit interviews van ongeveer 1 uur die de deelnemers zelf doen met mensen in hun eigen omgeving. De interviewers worden vanuit Windesheim getraind. Na de interviews werken we samen aan de analyses van de interviews.

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn oudere volwassenen uit verschillende plaatsen in de (zeer ruime) regio Zwolle. We zijn betrokken bij het onderwijs en het onderzoek van Hogeschool Windesheim, met name de opleidingen verpleegkunde en toegepaste gerontologie. Carolien Smits van het lectoraat (onderzoeksgroep) Innoveren met Ouderen is lid van de groep en brengt onderzoeksexpertise in.

MEER INFORMATIE?

Neem contact op met Anjo Geluk-Bleumink, lid van Denktank 60+ Noord en de O & O-groep (Ouderen & Onderwijs) van Windesheim op het volgende emailadres:

 

Denktanklogo300x87px