beteroudlogo2Partijen verbinden zich in BeterOud om kwaliteit van leven ouderen te verbeteren
30 november 2016
Het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw gaat door in het consortium BeterOud

Verschillende organisaties uit de sectoren wonen, welzijn en zorg hebben zich verbonden in het consortium BeterOud. Hiermee zetten de partijen de beweging voort die Het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw in gang heeft gezet. Dit programma stopt eind 2016. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS begeleidde vandaag de feestelijke overdracht tijdens de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’.
Deelnemende partijen aan het consortium zijn: Habion, KBO-PCOB, Movisie, het landelijk ROS-Netwerk, Sociaal Werk Nederland en Vilans. Daarnaast zijn Laego en Pharos nauw betrokken. ‘Gezamenlijk een structurele verbetering van de kwaliteit van leven van de ouderen in de samenleving realiseren, dat is onze ambitie. We zijn trots dat we met elkaar onze kennis en krachten kunnen bundelen’, zegt Astraia Rühl, directeur kennisnetwerken Vilans en voorzitter van het consortium BeterOud. ‘Gezamenlijk kunnen we zo de wetenschappelijke, politieke en publieke agenda beïnvloeden. Beter oud worden doen we samen.’

Klik op deze LINK

 

bi award

5 oktober 2016
 ‘Older people as co-creators of education and research programs in nursing and gerontology’

Op het Nursing Congress in Rotterdam (rotterdam2016.eu), waaraan vanuit het lectoraat Innoveren met Ouderen van Hogeschool Windesheim heel mooie bijdragen zijn geleverd, heeft dr. Jan Jukema - namens co-auteurs Jacqueline van Alphen (living lab Assendorp), Jacques Becht (klankbordgroep) Margreet van der Cingel, Anjo Geluk-Bleumink (Denktank60+Noord), Geraldine Visser, Carolien Smits - de Best Innovation Award in ontvangst mogen nemen. De Award, gekozen uit 37 andere inzendingen, werd uitgereikt door Sonja Kersten, directeur van V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden.

optijddedrempelweghalenvoorwebInzicht in het bewustzijn over het preventief aanpassen van de woonsituatie om langer thuis te kunnen wonen

Rijksuniversiteit Groningen / Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Auteurs

Dr. Debbie Lager
Dr. Aleid Brouwer
Prof. dr. ir. George de Kam
Dr. Eva Kibele

Opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitgave

15 juli 2016

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onderzocht hoe bij ouderen het bewustzijn verloopt dat het wenselijk dan wel noodzakelijk is om na te denken over hun woonsituatie om langer thuis te kunnen wonen en hoe dit bewustzijn gestimuleerd kan worden. De nadruk van dit onderzoek ligt op oudere woningbezitters. De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een enquête (4049 cases), 9 diepte-interviews met oudere woningbezitters en een focusgroep met 15 experts op het gebied van langer zelfstandig wonen. Denktank 60+ Noord heeft meegewerkt aan dit onderzoek.

Het rapport is hier te downloaden (pdf):

Lager Brouwer De Kam Kibele (2016) Op tijd de drempel wegnemen