KnipseldorpszorgNieuwsbrief Speciale editie
Dorpszorg Midden-Drenthe
Februari 2016

 

 

 

Bekijk hier de Nieuwsbrief Dorpszorg

Kleine gebaren voorwebEen praatje over de heg of een vriendelijke groet in het voorbijgaan; een buurman die informeert of alles goed gaat, of een boodschap meeneemt. Het zijn manieren waarop mensen het leven van ouderen in hun omgeving kunnen veraangenamen en vergemakkelijken. Nu steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen, worden deze gebaren van vriendelijkheid en behulpzaamheid belangrijker. Maar welke ouderen vallen ze ten deel? Dorpen hebben de reputatie een zorgzame woonomgeving te bieden, maar klopt dat ook voor de meest kwetsbare bewoners?

Met de enquête Sociaal Vitaal Platteland 2014 als uitgangspunt beschrijft deze publicatie de lokale contacten met kwetsbare en minder kwetsbare oudere dorpsbewoners en de manier waarop deze ouderen de lokale gemeenschap waarderen. Wat zijn de dagelijkse problemen die zij in hun leven ervaren? En welke rol speelt het sociale contact in het dorp – of de afwezigheid daarvan – hierbij? Tot slot gaan we na hoeveel hulp verschillende ouderen ontvangen van dorpsgenoten en hoe deze hulprelaties tot stand komen.

Kleine gebaren (pdf, 1MB)

Dit onderzoek maakt deel uit van het programma De Sociale Staat van het Platteland; eerder verschenen hierin onder andere de publicaties De dorpenmonitor (2013) en Dichtbij huis (2015).

http://www.volkskrant.nl/binnenland/ook-in-dorpen-hapert-hulp-aan-kwetsbare-ouderen~a4240228/

hardlopen voor web WAT WERKT BIJ HET OPZETTEN VAN EEN LOKAAL INITIATIEF OF LOKALE ACTIVITEIT

Naar aanleiding van het symposium DICHTBIJ HUIS (Denktank 60+ Noord en Zorginnovatie Forum. 27/11/2015) heeft het Netwerk Drenthe – Nw Overijssel de succesfactoren voor een lokaal initiatief op een rij gezet (in willekeurige volgorde).

 • Kleinschaligheid
 • Leer elkaar eerst kennen
 • Zoek vertrouwenwekkende personen; vertrouwen in het algemeen is belangrijk
 • Begin een proeftuin (dat kan ook een klein projectje zijn), dat is gemakkelijk bij te stellen, uit te breiden
 • Formuleer een helder, gemeenschappelijk doel/wat willen we bereiken
 • En knip dat eventueel in behapbare gedeeltes: ‘eerst dit, dan …’
 • Accepteer verschillen tussen mensen/opvattingen/manieren van werken
 • Verschil tussen zand en veen, culturele verschillen; elk dorp en elke wijk heeft een eigen ‘cultuur’ – sluit aan bij wat er al is
 • Wissel ervaringen en informatie uit
 • Spreek een simpele vorm van communiceren af
 • Wees bereid van elkaar te leren
 • Aansluiten bij bestaande structuren, zoals een netwerk waar je tips en ervaringen kunt uitwisselen
 • Bekijken of het mogelijk is aan te sluiten bij gemeentelijk ouderenbeleid/een ouderennota en/of een plan van de WMO-adviesraad/participatieraad
 • Neem genoeg tijd voor de voorbereidingen, zodat je later een vliegende start kunt maken
 • Kleine stapjes zijn ook mooi! Succes genereert succes!
 • Houd als groep/organisatie altijd de regie in handen. Ook in de samenwerking met anderen (organisaties, overheden) en in de relatie vrijwilligers-professionals
 • Zorg er altijd voor dat wat je doet humor heeft
 • Flexibiliteit (is wat anders dan geen koers varen)

Wat niet werkt? Het tegenovergestelde!

www.stadsdorpzuid.nl