websitefoto symposiumJaap ter Velde over Integrale Ouderenzorg

Het verslag van het Drents Platform d.d. 16 februari 2018.
De sprekers waren:

  • Jaap ter Velde (HZD - Huisartsen Zorg Drenthe) over Integrale Ouderenzorg in Drenthe
  • Werner Hoff, Welzijn Mensen Werk, over de toekomst van beeldzorg en interne toepassingen op het Drentse platteland
  • Giny Achterop, over hoe kun je als vrijwilliger een bijdrage leveren aan het tot stand komen van dementievriendelijke gemeenten.

 

 

dtlogo211x159px canvasAan de deelnemers aan het Platform Drenthe-Nw-Overijssel en andere belangstellenden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de komende Platformbijeenkomst. De datum is 28 september a.s., het tijdstip 10.00 – 12.30 uur. Het thema is :

SAMEN IS EEN WERKWOORD

(Een netwerk – vrienden, familie, buren - is zeker ook voor ouderen belangrijk, maar hoe ontwikkel en onderhoud je dat?)

De locatie is gewijzigd (het Karspelhuis is gesloten); we worden verwacht in het nieuwe Ontmoetingsgebouw (dit heeft nog geen naam) op Jade, Hofstraat 19, 9411LB in Beilen.
Het thema wordt voor ons ingeleid door twee medewerkers van Welzijnswerk Midden-Drenthe:

- Ingrid van Hout; zij licht toe hoe zij als cliëntadviseur met mensen en hun netwerk omgaat;

- Janet Moinat gaat in op de keuzes die je kunt maken om (meer) grip op je leven te krijgen. Hoe pak je dat aan?

Verder zal Anjo de eerste ervaringen toelichten vanuit een onderzoek dat ouderen op Hogeschool Windesheim (Zwolle) doen onder ouderen die van buiten de provincie in Overijssel zijn gaan wonen. Hoe zit het met hun netwerk?


Natuurlijk is er ook tijd voor uw ervaringen met het opbouwen en onderhouden van een netwerk en voor actuele ontwikkelingen.
U bent hartelijk welkom! Wilt u deze uitnodiging verspreiden? Graag! Folders en uitnodigingen kunt u uitdelen. Opgeven bij Anjo Geluk:

Voor nu een goede start van het nieuwe seizoen gewenst! Met een hartelijke groet, Ans, Mieke en Anjo.


Om alvast in uw agenda te zetten. Meer informatie volgt nog:

- Op 10 oktober kunt u deelnemen aan het symposium: Samen naar een gezonde leefomgeving; locatie: WTC, Leeuwarden
https://www.zorginnovatieforum.nl/zif/agenda/conferentie-gezonde-leefomgeving-1; u kunt zich nu al aanmelden hiervoor.

- Op 22 november is er een gecombineerde Regiotafel met een Platformbijeenkomst in Beilen (16.00 – 19.00 uur) ; thema: Vooruitdenken & beeldvorming

dtlogoOpening  Mieke, als waarnement voorzitter, heet iedereen hartelijk welkom. Bijzonder welkom ook aan de inleiders van vandaag: mw. Roelie Kuipers, Leefstijlcoach en mw Alette Snijder Healthy Aging Netwerk Noord-Nederland en de docente en jongeren van het Drenthe College. ...

Lees hier het volledige verslag

De volgende bijeenkomst Platform Drenthe is op vrijdag 16 februari 2018. De overige data zijn: 6 juli en 16 november 2018.