Anouk RengelinkWie weet het beste wat ouderen nodig hebben om op een plezierige manier zelfstandig te blijven wonen? Of over welke thema’s ouderen graag mee willen praten? Dat zijn natuurlijk de ouderen zelf! Deze tijden van digitalisering, mondige burgers en veranderende vormen van organisatiestructuren bieden mogelijkheden én uitdagingen om deze ouderen te raadplegen. Daarom is het Zorg Innovatie Forum een jaar geleden gestart met een digitaal Ouderenpanel.

Anouk Rengelink, masterstudente Communicatiekunde, onderzoekt in opdracht van het Zorg Innovatie Forum hoe het digitaal Ouderenpanel uitgebreid kan worden. Dit voert zij uit in het teken van haar masterscriptie. Zij richt haar onderzoek op alle vijfenzestigplussers in de noordelijke provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Het betreft een kwantitatief onderzoek, waarbij ouderen middels een digitale vragenlijst benaderd worden. In deze vragenlijst kunnen ouderen aangeven welke thema's zij belangrijk vinden in het kader van gezond en gelukkig oud worden. Denk hierbij aan mobiliteit of goede zorg. Bent of kent u vijfenzestigplussers in de noordelijke provincies?

De volgende link brengt u bij de vragenlijst: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0CmMuLb2HltlPb7.

Anouk hoopt met dit onderzoek bij te dragen aan de inspraak van ouderen in de moderne samenleving. Ook de stem van ouderen mag immers gehoord worden.