BijeenkomstPactOuderenzorg

We kijken terug op een mooie eerste bijeenkomst van het Pact voor de Ouderenzorg.

De Parade, waar zo’n 270 mensen bij zijn geweest, heeft vorige week plaatsgevonden in
het Spoorwegmuseum in Utrecht. Er zijn 18 enthousiaste pitches gehouden, de Raad van Ouderen
heeft zich gepresenteerd en tussen de treinen door hebben tal van ontmoetingen plaatsgevonden.

Benieuwd naar de dag? In de bijlage een impressie en meer over het vervolg.
Op www.pactvoordeouderenzorg.nl zullen we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.
De website wordt de komende tijd verder gevuld met initiatieven waarin de krachten worden
gebundeld voor de ouderenzorg.