plaatje bij ouderen gevraagdOnderwijsactiviteiten van Denktank 60+ Noord

Ook in Coronatijd leveren ouderen een bijdrage aan activiteiten in het hoger en universitair onderwijs

Het is nu en de komende maanden voor ouderen vaak niet mogelijk om zelf aanwezig te zijn op scholen en in leslokalen. Noodgedwongen verlopen veel lessen via een videoverbinding en moet onderzoek digitaal gebeuren. Toch kunnen ouderen nu juist een bijdrage leveren. Dat kan digitaal; door een enquête in te vullen, mee te doen via de telefoon of een videoverbinding. Daar zijn goede ervaringen mee en ouderen zijn eraan gewend geraakt. Door de bijdrage van ouderen kunnen studenten toch hun onderzoek uitvoeren of afstuderen.

Zodra het weer mogelijk is, komen we weer bij elkaar en is live-inbreng ook weer mogelijk.

We blijven op zoek naar ouderen die het leuk vinden om betrokken te zijn bij het onderwijs. Daarvoor hoeft u zeker geen onderwijservaring te hebben!

Tot nu toe zijn ouderen vooral betrokken bij HBO- en universitaire opleidingen – Verpleegkunde, Ouderengeneeskunde, Toegepaste Gerontologie, Fysiotherapie en andere opleidingen in de zorg - maar we zijn ook gestart op MBO-opleidingen in de vier Noordelijke provincies. Het is de bedoeling dat de ouderen die bij een school betrokken zijn een werkgroepje vormen en dat er van daaruit wordt gewerkt.

Wat wordt er verwacht:

• In overleg willen meedenken met het onderwijs in brede zin. Ouderen zijn de doelgroep van deze studierichtingen

• Enthousiasme, om samen met anderen inbreng te hebben vanuit eigen inzichten en ervaring

• Een open houding, tijd en inzet.

Het is zeker niet noodzakelijk om onderwijservaring te hebben. Enthousiasme, affiniteit met onderwijs en jongeren zijn wel belangrijk.

De Denktank heeft veel ervaring met onderwijs, onder meer door middel van de werkgroepen die betrokken zijn bij bestaande opleidingen, maar ook met incidentele samenwerking. Voor meer informatie over het onderwerp kunt u contact opnemen met de coördinator onderwijs (Anjo Geluk):                                   e-mailadres: 

Daar kunt u zich ook aanmelden.

 

ouderen beoordelen gespreksvaardighedenMondige ouderen maken het studenten best lastig

Hoe werkt het in de praktijk?

Wij maken in ons netwerk bekend dat er mogelijkheden zijn om vragen van opleidingen/studenten uit te zetten in ons netwerk. Zo zoeken we mensen die een enquête willen beantwoorden, mee willen doen aan een gesprek, onderzoek of bijvoorbeeld een jurering van projecten. Dat kan eenmalig of vanuit een werkgroep die aan een opleiding verbonden is.

Voor de opleiding Fysiotherapie van de Hanzehogeschool zijn we als Denktank 60+ Noord opdrachtgever voor projecten van studenten. Ook zijn we betrokken bij onderzoek dat de faculteit zelf doet.

‘Communicatie met oudere patiënten’ is zo’n thema, omdat aandacht besteden aan goed contact, aan over en weer duidelijke verwachtingen hebben, de behandeling ten goede komt. Daarover zijn enkele opdrachten verstrekt.

Bijvoorbeeld deze:

Wij zijn drie studenten van de Hanze Hogeschool Groningen, voor een project vanuit de Hanze Hogeschool hebben wij een product gemaakt dat aansluit op het verbeteren van de communicatie tussen de fysiotherapeuten en de oudere patiënt. Onze opdrachtgevers waren Denktank 60+ Noord (mevrouw Geluk) en mevrouw Jorna-Lakke (docente). Vanuit dit punt waren wij op het idee gekomen om een voorbereidende vragenlijst te maken, de gebruikers van dit product zijn: de oudere patiënt (60+) en de fysiotherapeut die deze doelgroep behandelt. 

Wij verwachten dat de fysiotherapeut met het gebruik van deze vragenlijst een waardevoller eerste gesprek heeft met de patiënt, omdat wij denken dat de patiënt nu meer met het gehele plaatje in beeld komt. Aan de hand van zes diepte-interviews met ouderen hebben wij het definitieve product kunnen maken. Uit deze zes diepte-interviews zijn namelijk de vragen gehaald. De kern items van de voorbereidende vragenlijst zijn: emoties, waarden, doelstellingen en motivatie. Over elk item worden twee vragen gesteld, die de patiënt zelf voor het eerste fysiotherapeutisch consult kan invullen.  

Het werkt als een geheugensteun voor de patiënten die naar het eerste fysiotherapeutisch consult komen met hun klachten. De patiënten kunnen vooraf goed nadenken over hoe en of zij de vragen willen beantwoorden, zij zijn niet verplicht alle vragen te beantwoorden. 

Reacties van de studenten:

'De samenwerking was erg gemoedelijk en samen is er van alles mogelijk!'. 

'Mede door de Denktank 60+ hebben we inzicht kunnen krijgen van hoe de doelgroep tegen bepaalde zaken aankijkt'. 

'Wij hebben een fijne samenwerking gehad met de Denktank 60+, ik ben blij dat de denktank 60+ het mogelijk heeft gemaakt om dit project uit te kunnen voeren'. 

 

Lees of download hier de voorbereidende vragenlijst

logo Hanzehogeschool

puzzelpoppetjes