dtlogo211x159pxgrijsDenktank60plusnoord zoekt een webredacteur die op vrijwillige basis de website verzorgt samen met de webmaster en een lid van de Denktank.


De hoofdtaken die de webredacteur uitvoert zijn de volgende:

  1. Een bijdrage leveren aan het design van de website; advies geven en voorstellen doen (lay-out, structuur)
  2. Berichten redigeren en selecteren; verder schrijft hij/zij introducties en herschrijft hij/zij ingekomen stukken tekst
  3. Content management: het up to date houden van de inhoud; zorgen voor aantrekkelijke, toegankelijke, teksten
  4. Ondersteuning van de webmaster; de webmaster is verantwoordelijk voor het technische deel, de webredacteur bepaalt samen met hem/haar de lay-out, structuur en inhoud

Gegadigden kunnen zich aanmelden d.m.v. het contactformulier.
In een persoonlijk gesprek worden de werkzaamheden besproken en nadere afspraken gemaakt; de ureninzet is daarvan ook afhankelijk.