Het gedachtegoed van de denktank ontmoet steeds meer erkenning. De activiteiten die in gang gezet zijn, worden goed onthaald. Zo goed dat we meer menskracht nodig hebben om aan onze ambitie én aan de vraag te kunnen voldoen. We willen graag in contact komen met ouderen die het leuk en zinvol vinden mee te werken aan onze nieuwe beweging. Mensen die lid willen worden van de denktank (meedenken en mee uitvoeren) of die beschikbaar zijn voor projecten.

Bent u geïnteresseerd laat dit dan weten . U wordt dan uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin nader kennis gemaakt wordt met het project waar u belangstelling voor heeft.