optijddedrempelweghalenvoorwebInzicht in het bewustzijn over het preventief aanpassen van de woonsituatie om langer thuis te kunnen wonen

Rijksuniversiteit Groningen / Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Auteurs

Dr. Debbie Lager
Dr. Aleid Brouwer
Prof. dr. ir. George de Kam
Dr. Eva Kibele

Opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitgave

15 juli 2016

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onderzocht hoe bij ouderen het bewustzijn verloopt dat het wenselijk dan wel noodzakelijk is om na te denken over hun woonsituatie om langer thuis te kunnen wonen en hoe dit bewustzijn gestimuleerd kan worden. De nadruk van dit onderzoek ligt op oudere woningbezitters. De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een enquête (4049 cases), 9 diepte-interviews met oudere woningbezitters en een focusgroep met 15 experts op het gebied van langer zelfstandig wonen. Denktank 60+ Noord heeft meegewerkt aan dit onderzoek.

Het rapport is hier te downloaden (pdf):

Lager Brouwer De Kam Kibele (2016) Op tijd de drempel wegnemen