Door deelnemers aan het Kandidatenprogramma van de Algemene Bestuursdienst (ABD) bij de Rijksoverheid is het initiatief genomen samen met o.a. de denktank op zoek te gaan naar de rol van de (kleinere) overheid in de 21e eeuw. Niet alleen bezuinigingen spelen daarbij een rol maar ook de veelheid aan burgerinitiatieven die om een anders functionerende overheid vragen: meer faciliterend en stimulerend.
De studenten en leden van de Denktank60+Noord hebben eind 2012 een aantal gesprekken gevoerd met een drietal gemeenten in het Noorden over de realisatie van een burgerinitiatief in hun gemeente. Gestart wordt met een keukentafelgesprek met ouderen en gemeenteambtenaren over wonen, welzijn en zorg in de gemeente.
In de gesprekken is nagegaan welke voetangels en klemmen er zijn bij de realisatie van de gewenste paradigmashift, zowel bij ambtenaren als bij ouderen zelf en welke nieuwe mogelijkheden er zich aandienen. Een eerste resultaat is gepresenteerd op een afsluitende conferentie van het kandidatenprogramma in november 2012. Het project wordt daarna in 2013 voortgezet in een aanbod aan de betrokken gemeenten.