denktank boom

Om ouder worden als nieuwe levensfase te benadrukken, is bij de afsluiting van het Nationaal Programma Ouderenzorg om ideeën gevraagd voor het ontwerpen van een nieuwe levenstrap. De traditionele levenstrap wordt vaak afgebeeld als een bordes met aan weerzijden een trap, waarbij de laatste levensfase steevast een trap naar beneden is. Dat is inmiddels veranderd: het leven gaat door en biedt onafhankelijk van leeftijd nieuwe ervaringen en uitdagingen. Het idee van kunstenaar Annemarie van Ulden bleek het beste bij deze visie te passen: een schilderij van een grote boom waarin mensen van alle generaties en uit alle geledingen van de maatschappij op de takken zitten.
De nieuwe levensboom is voor iedereen beschikbaar en mag vrij gebruikt worden, mits de kunstenares vermeld wordt.

degres des ages 1280pxlz

LogoAndersOud 211x159pxAnno 2018 staan we midden in grote veranderingen rond de organisatie van wonen, welzijn en zorg voor ouderen in hun thuissituatie. Langer zelfstandig thuis blijven wonen is de tendens, ook in toenemende mate van kwetsbaarheid. Maar wat hebben ouderen nodig om zich zo goed mogelijk thuis te kunnen blijven redden? En wat vraagt dit van professionals uit zorg, wonen, onderwijs, etc.?

Anders Oud 2030 is het ouderenprogramma in Noord- en Noordoost-Nederland dat wil bijdragen aan de zorg voor en welzijn van ouderen in dit gebied. Hun stem is hierbij leidend en hun ervaringen, wensen en behoeften rondom het gelukkig, gezond en vitaal ouder worden staan centraal. Dit vraagt om betrokken en persoonlijk contact in samenwerking tussen ouderen en professionals. Anders Oud 2030 speelt hierin een verbindende rol.

Via het Ouderennetwerk krijgen ouderen de mogelijkheid om mee te denken en te praten over hun toekomst, bijvoorbeeld via de regiotafels die wij organiseren. Dit zijn bijeenkomsten waar thema’s als eenzaamheid en medicijngebruik worden besproken in een groep met ouderen, professionals en andere geïnteresseerden. Zo vinden we samen oplossingen en kansen om zorg en welzijn te verbeteren.

Om zoveel mogelijk stemmen van ouderen te laten horen, komen wij graag met zoveel mogelijk mensen in contact. Want iedere stem heeft een andere kleur! Kijk voor contactmogelijkheden en meer informatie op https://www.andersoud2030.nl/ouderen/ouderennetwerk.

 

VertellerWimRoeleveld 1024px

beteroud2Op 2 juni zijn de ouderenwerkplaatsen van BeterOud van start gegaan. In de werkplaatsen worden projecten van het NPO onder de loep genomen. Vanuit ouderenperspectief wordt gekeken wat goed werkt in de projecten en wat gedeeld moet worden met de ouderen in Nederland. En welke aanbevelingen ouderen mee willen geven aan professionals die werkzaam zijn in de zorg.

Er zijn 3 werkplaatsen met elk een eigen thema:

  1. Voorbereiden op de toekomst
  2. Zelfstandig thuis blijven wonen met beperkingen
  3. Opname in het ziekenhuis en weer naar thuis (transmurale zorg)

In de werkplaatsen nemen 5 tot 8 ouderen plaats die interesse of affiniteit hebben met het onderwerp.

De werkplaats van 2 juni stond in het teken van de overgang van huis naar het ziekenhuis en weer terug naar huis. Miranda Wesselink, beleidsadviseur van de PCOB, begeleidde de werkplaats. Hiervoor zijn een vijftal enthousiaste, actieve en betrokken ouderen uit het hele land naar Utrecht gekomen. Het werd al snel duidelijk dat ze willen dat de stem van de ouderen veel meer gehoord wordt: 'we moeten starten om ouderen serieus te nemen.'

Wat een van de aanwezigen heel mooi verwoordde: 'met het betrekken van de ouderen haal je geen vijand in huis maar een vriend!'

Transmuralezorg

De aanwezigen hadden thuis een viertal projecten bekeken die gericht zijn op het verbeteren van de overgang van huis naar het ziekenhuis vanuit het perspectief van ouderen. Bij deze projecten wordt gekeken naar de informatie die wordt gegeven voorafgaand aan de opname, de screening van risico’s die de opname voor ouderen met zich meebrengt, de wijze waarop familie en mantelzorgers worden betrokken bij de opname en het voorbereiden van de terugkeer naar huis.
'Als transmurale zorg succesvol wil zijn, moeten de ouderen en de mantelzorgers in het voortraject al geïnformeerd worden over deze vorm van zorg. Goede schriftelijke informatievoorziening voor zowel de cliënt als de naasten bij terugkeer naar huis is onontbeerlijk. En daar ontbreekt het nog wel aan bij de verschillende projecten. Daarnaast moet de rol van de huisarts duidelijker worden. Weet de huisarts dat zijn cliënt opgenomen is? En weer ontslagen wordt? Deelt de huisarts de informatie uit het ziekenhuis met de oudere en naasten?'
Tussen juni en september komen de deelnemers van de werkplaats 4 keer bij elkaar. In de volgende bijeenkomst worden 5 nieuwe projecten onder de loep genomen en worden de projecten niet alleen bekeken vanuit ouderenperspectief, maar ook getoetst aan de hand van een concrete casus.

Lees verder
• Alles over transmurale zorg
• 9 tips voor ouderen

bron: Nieuwsbrief 9 juni 2016 van Beter Oud