Roodkapje groot modOp universiteiten wordt hard gewerkt aan onderzoek voor en met ouderen. Ook op de Rijksuniversiteit Groningen. Ouderen zelf kunnen hieraan een bijdrage leveren, door mee te doen aan het testen van instrumenten, apps en informatiemateriaal.
Dat kan op allerlei manieren. U kunt bijvoorbeeld meedoen aan Roodkapje, de Vitaliteitswijzer en een inventarisatie van Gezondheidsinformatie. Hoe dat kan, leest u hieronder.

Roodkapje en haar grootmoeder

Wilt u Roodkapje eens uitproberen? Of kunt u ons in contact brengen met geïnteresseerden? Neem dan contact op met Kiki Spanjers via: E-mail: . Telefoon: 050-3613464.
Kiki is altijd op zoek naar mensen die deel willen nemen aan haar onderzoek naar de app Roodkapje. Zie ook de recentelijk opgerichte website www.grootmoedershuisje.nl.

Vitaliteitswijzer

Voor de Vitaliteitswijzer zijn we op zoek naar mensen die de wijzer willen testen. De Vitaliteitswijzer is sinds kort geplaatst in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) op gezondheidsmeter.nl. En we willen graag weten wat mensen daar van vinden.

Een korte inleiding over de Vitaliteitswijzer:
De Vitaliteitswijzer is een zogenaamde ‘digital self management tool’ (digitale zelfhulp).
In de Vitaliteitswijzer geeft u antwoord op vragen over uw gezondheid. U krijgt na het invullen van de vragen een Vitaliteitsscore te zien. Deze score geeft aan hoe vitaal u bent ten opzichte van uw leeftijdsgenoten.
Het doel van de Vitaliteitswijzer is om u te laten beoordelen of er bij u mogelijke problemen spelen die veel voorkomen bij ouderen – zoals incontinentie, slaapproblemen en slechtziendheid. Als er sprake is van problemen, kunt u hier zelf mee aan de slag. Dit leidt er toe dat de Vitaliteitswijzer kan bijdragen aan het voeren van de eigen regie over het leven en aan (preventieve) behandeling van gezondheidsproblemen.

Iedereen die het leuk/interessant vindt, kan de Vitaliteitswijzer testen. Iedere ‘tester’ krijgt anonieme inloggegevens en een korte vragenlijst (10 vragen) toegestuurd (ook anoniem). Met de anonieme inloggegevens kan hij/zij inloggen in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving en de Vitaliteitswijzer invullen - de vragenlijst dient vervolgens als een evaluatie om aan te geven wat hij/zij van de test vond.

Wie het leuk/interessant vindt om een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek naar de Vitaliteitswijzer, kan het volgende doen: mail ‘TEST’ naar . Dan ontvangt deze persoon zo snel mogelijk een inlogcode om in te kunnen loggen in het PGO en een link naar de vragenlijst met daarin een evaluatie.

De Vitaliteitswijzer én de vragenlijst zijn beide in te vullen op desktop, tablet en mobiel.

Inventarisatie gezondheidsinformatie op het internet

Vanuit het UCO zijn we nieuwsgierig hoeveel informatie over gezondheid er wordt opgezocht op het internet. Om hier achter te komen hebben we een hele korte anonieme vragenlijst (10 vragen) samengesteld. Als deze ook verspreid kan worden, zou dat super zijn!! De link naar de vragenlijst over GEZONDHEIDSINFORMATIE OP HET INTERNET is hier te vinden: https://nl.surveymonkey.com/r/GVSWRJK

Alle genoemde vragenlijsten en inloggegevens zijn anoniem. Dus nooit tot een persoon te herleiden.