gesprekCatshuisgrootOp 22 september was er een gesprek op het Catshuis tussen Mark Rutte, Henk Reinen, die Minister Hugo de Jonge verving – en 8 ouderen en twee begeleiders.

Anjo Geluk, lid van de Raad van Ouderen die de Minister van VWS adviseert en voorzitter van Denktank 60+ Noord was hierbij een van de genodigde ouderen:

Het was een geanimeerd, ook van de kant van de gastheren goed voorbereid gesprek in een ontspannen sfeer en een prachtige omgeving. Op de achtergrond gastvrouwen, obers en een chauffeur die mij van het station haalde.

‘Acht ouderen, twee begeleiders (een dochter en een echtgenote) en ook de communicatiemedewerker (v) van AZ was erbij: een heel gemêleerd gezelschap. Na een welkomstwoord over het doel van het gesprek en iets over de geschiedenis van het Catshuis kregen we (rondje) allemaal het woord over onze ervaringen tijdens de coronacrisis. Ik heb natuurlijk over het werk van de Raad van Ouderen gehad: de verschenen adviezen/brieven in coronatijd; het advies (voorbereiding op de laatste levensfase) dat donderdag wordt gepresenteerd en het onderhanden advies over de crisis. Rutte is daarover ook bijgepraat door Henk Reinen, die ons werk (‘gedegen adviezen’) heeft toegelicht en geprezen als bijdragen aan het beleid van VWS. Ook over mijn andere activiteiten in relatie tot corona heb ik iets verteld: zoals de Denktank, de Zorggroep in deze regio en activiteiten in Overijssel. En ik heb natuurlijk het Webinar(ZIF/POUWER)over de nieuwe Gezondheidsnota vermeld. Rutte was geïnteresseerd, vroeg door en vertelde ook persoonlijke ervaringen. Het laatste onderdeel ging over de/een tweede fase. Wat moet zeker niet meer en wat juist wel? Wat ook nadrukkelijk een plaats kreeg: de lockdown in de verpleeghuizen, ICT/beeldbellen, het wegvallen van activiteiten, leeftijdsgrenzen, jong & oud, laaggeletterdheid (communicatie), de ervaringen van migrantenouderen, nadenken over de laatste levensfase (IC) …

De middag werd afgesloten met een foto voor het Catshuis; tijdens het gesprek zijn ook foto’s gemaakt. We werden tijdens het gesprek getrakteerd op een mini-high tea. Ik had er geen tijd voor helaas (volle mond …). Rutte wel!

We gingen naar huis met een kartonnen Torentje met notitieblaadjes.’

logo raadvanouderenv2Vandaag wordt het advies 'Voorbereiden op het Levenseinde' dat de Raad van Ouderen op verzoek van de minister van VWS heeft geschreven aangeboden aan de directeur-generaal van het ministerie.

Objectieve informatie op een centrale plek is de belangrijkste voorwaarde om de voorbereiding op het levenseinde makkelijker te maken. Eén plek met informatie en standaardwilsverklaringen die aangepast kunnen worden aan persoonlijke wensen. 
De Raad van Ouderen adviseert ook om een landelijke bewustwordingscampagne te starten, over het ouder worden in de volle breedte, waarbij het levenseinde een belangrijk onderdeel is.

Ga naar het advies en de kern van het advies in beeld

 

cover actiefoudisgoud modDe voorverkoop/crowdfunding van het boek "Actief Oud is Goud: Vrijwilligers in Beeld" staat online. Deze is te vinden op: https://www.voordekunst.nl/projecten/10819-boek-actief-oud-is-goud

Actief oud is goud. Het is een veel gehoorde boodschap in deze tijd van een vergrijzende samenleving. We worden aangemoedigd tot op hoge leeftijd maatschappelijk actief te zijn. Mensen die tot op latere leeftijd actief blijven, worden gemiddeld gezonder én gelukkiger oud dan mensen die niet actief blijven. Eén van de belangrijkste vormen van maatschappelijke participatie onder ouderen vandaag de dag is vrijwilligerswerk. Maar wie zijn deze vrijwilligers? En waarom doen ze vrijwilligerswerk?

Onderzoekers Jacobien Niebuur en Nynke Smidt van de afdeling Epidemiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen deden onderzoek naar deelname aan vrijwilligerswerk. Jacobien: "In mijn promotieonderzoek onderzocht ik wie vrijwilligerswerk doet, en waarom sommige mensen op latere leeftijd wel actief zijn in het vrijwilligerswerk, en anderen niet". Deze studies vergroten ons begrip omtrent vrijwilligerswerk. Wat ze niet laten zien, zijn de persoonlijke verhalen. Als onderzoekers praten we vaak over de groep die we onderzoeken, en lang niet altijd met de groep. Juist de persoonlijke ervaringen kunnen ons laten zien waar het echt om gaat.

Jacobien Niebuur ging in gesprek met 12 vrijwilligers tussen de 60 en 90 jaar. Fotografe Maike Klip fotografeerde deze vrijwilligers, in al hun actie, tijdens hun vrijwilligerswerk. De verhalen en portretten van deze vrijwilligers willen we nu uitbrengen in een boek: 'Actief Oud is Goud: Vrijwilligers in Beeld'. Het wordt een mooi koffietafelboek, met inspirerende verhalen en beelden. De 12 vrijwilligers zijn heel verschillend, en allemaal vertellen ze hun eigen, unieke verhaal.