Anouk RengelinkWie weet het beste wat ouderen nodig hebben om op een plezierige manier zelfstandig te blijven wonen? Of over welke thema’s ouderen graag mee willen praten? Dat zijn natuurlijk de ouderen zelf! Deze tijden van digitalisering, mondige burgers en veranderende vormen van organisatiestructuren bieden mogelijkheden én uitdagingen om deze ouderen te raadplegen. Daarom is het Zorg Innovatie Forum een jaar geleden gestart met een digitaal Ouderenpanel.

Anouk Rengelink, masterstudente Communicatiekunde, onderzoekt in opdracht van het Zorg Innovatie Forum hoe het digitaal Ouderenpanel uitgebreid kan worden. Dit voert zij uit in het teken van haar masterscriptie. Zij richt haar onderzoek op alle vijfenzestigplussers in de noordelijke provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Het betreft een kwantitatief onderzoek, waarbij ouderen middels een digitale vragenlijst benaderd worden. In deze vragenlijst kunnen ouderen aangeven welke thema's zij belangrijk vinden in het kader van gezond en gelukkig oud worden. Denk hierbij aan mobiliteit of goede zorg. Bent of kent u vijfenzestigplussers in de noordelijke provincies?

De volgende link brengt u bij de vragenlijst: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0CmMuLb2HltlPb7.

Anouk hoopt met dit onderzoek bij te dragen aan de inspraak van ouderen in de moderne samenleving. Ook de stem van ouderen mag immers gehoord worden.

logo raadvanouderenDatum: 31 januari 2019 Aanvulling op verkenning die is gegeven op 27 november 2018, tijdens het overleg van de Minister van VWS en de Raad van Ouderen.
INLEIDING
Op 11 oktober 2018 heeft Hugo de Jonge, de minister van VWS, de Raad van Ouderen geïnstalleerd. De Jonge vertelde: ‘Je kunt eindeloos over ouderen praten maar je kunt je beter door hen laten adviseren. We praten nog te veel over ouderen als object van zorg terwijl ze steeds langer vitaal zijn en een onderdeel van de samenleving vormen’. De Raad bestaat uit ouderen die de minister adviseren in het kader van het Pact voor de Ouderenzorg; gevraagd en ongevraagd. De leden zijn aangedragen door de netwerken en organisaties van het consortium Beter Oud en wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben, is dat ze verder kunnen kijken dan hun eigen verhaal maar ook het verhaal van hun achterban kunnen meenemen in hun adviezen.

logoDtZIFAOUD- UITNODIGING - 'AAN DE WANDEL: waar ouderen tegenaan lopen in de publieke ruimte'

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst van de Regiotafel Drenthe en Platform Drenthe-NW Overijssel op vrijdag 8 maart a.s. van 10 tot 13 uur. Via de onderstaande link vindt u de volledige uitnodigingstekst.
Locatie: Karspelhof, Hofstraat 19, 9411 LB Beilen.
Vanzelfsprekend wordt voor koffie/thee en een broodje gezorgd.

Wilt u zich vóór 1 maart aanmelden als u aanwezig wilt zijn? (dit i.v.m. de catering) Gasten zijn welkom en als u dit bericht wilt verspreiden in uw netwerk: GRAAG! We hopen u te zien op 8 maart! Neem voor vragen en uw aanmelding contact op met Nanuschka Csonka-de Wolf van Anders Oud 2030, , 050-8003245