Visiedocument Denktank60+Noord, oktober 2011

Eigen regie van ouderen: op weg naar een bloeiende participatie maatschappij.
(ook als pdf-bestand beschikbaar)

De nieuwe ouderen
De samenleving verandert. De maakbare samenleving is verleden tijd. Mensen veranderen ook. De huidige ouderen zijn mondig en zelfbewust en willen anders oud worden dan eerdere generaties op leeftijd. Ouderen willen volwaardig meedraaien in de samenleving van nu en straks. Zij willen de regie voeren over hun eigen leven en leefwereld samen met alle andere burgers. Elk naar eigen kunnen en vermogen.