dtlogo211x159pxOuder worden willen we allemaal, maar de meesten van ons noemen zichzelf niet graag oud. In de cursus Oud worden, hoe dan? gaan we in zes bijeenkomsten aan de slag met ouder worden. Elke bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. De cursus Ouder worden, hoe dan? is een activiteit waar persoonlijke verrijking, geestelijk actief zijn, gezelligheid en ontmoeting samen komen en centraal staan.

De cursus wordt georganiseerd door Denktank 60+ Noord; u leest er alles over in de bijlage.

Wilt u deze e-mail verspreiden in uw netwerk? Graag!
Met een hartelijke groet.
Ans Stoker, Mieke Sol en Anjo Geluk