Hier volgt een overzicht van interessante links.

Drentse Alliantie Zorg met Ouderen
https://drentsezorgmetouderen.nl/thema/persoonsgerichte-zorg-en-ondersteuning/doelstellingen-persoonsgerichte-zorg-en-ondersteuning/
Over het thema Advanced Care Planning (ACP)

Beter oud
Een site met veel kennis en informatie, over allerlei thema,s, voor ouderen zelf en die eveneens informatie voor professionals en beleidmakers biedt.
Via deze link komt u rechtstreeks uit bij de adviezen en informatie van de Raad van Ouderen. 
 
Windesheim
Een opleiding die ouderenparticipatie serieus neemt en  , o.a. via de Denktank60+Noord, in de praktijk inpast in opleiding trajecten van studenten die met ouderen gaan werken. En tevens projecten initieert die voor ouderen belangrijk zijn.