plaatje bij ouderen gevraagdOnderwijsactiviteiten van Denktank 60+ Noord

Ook in Coronatijd leveren ouderen een bijdrage aan activiteiten in het hoger en universitair onderwijs

Het is nu en de komende maanden voor ouderen vaak niet mogelijk om zelf aanwezig te zijn op scholen en in leslokalen. Noodgedwongen verlopen veel lessen via een videoverbinding en moet onderzoek digitaal gebeuren. Toch kunnen ouderen nu juist een bijdrage leveren. Dat kan digitaal; door een enquête in te vullen, mee te doen via de telefoon of een videoverbinding. Daar zijn goede ervaringen mee en ouderen zijn eraan gewend geraakt. Door de bijdrage van ouderen kunnen studenten toch hun onderzoek uitvoeren of afstuderen.

Zodra het weer mogelijk is, komen we weer bij elkaar en is live-inbreng ook weer mogelijk.

We blijven op zoek naar ouderen die het leuk vinden om betrokken te zijn bij het onderwijs. Daarvoor hoeft u zeker geen onderwijservaring te hebben!

Tot nu toe zijn ouderen vooral betrokken bij HBO- en universitaire opleidingen – Verpleegkunde, Ouderengeneeskunde, Toegepaste Gerontologie, Fysiotherapie en andere opleidingen in de zorg - maar we zijn ook gestart op MBO-opleidingen in de vier Noordelijke provincies. Het is de bedoeling dat de ouderen die bij een school betrokken zijn een werkgroepje vormen en dat er van daaruit wordt gewerkt.

Wat wordt er verwacht:

• In overleg willen meedenken met het onderwijs in brede zin. Ouderen zijn de doelgroep van deze studierichtingen

• Enthousiasme, om samen met anderen inbreng te hebben vanuit eigen inzichten en ervaring

• Een open houding, tijd en inzet.

Het is zeker niet noodzakelijk om onderwijservaring te hebben. Enthousiasme, affiniteit met onderwijs en jongeren zijn wel belangrijk.

De Denktank heeft veel ervaring met onderwijs, onder meer door middel van de werkgroepen die betrokken zijn bij bestaande opleidingen, maar ook met incidentele samenwerking. Voor meer informatie over het onderwerp kunt u contact opnemen met de coördinator onderwijs (Anjo Geluk):                                   e-mailadres: 

Daar kunt u zich ook aanmelden.

 

ouderen beoordelen gespreksvaardighedenMondige ouderen maken het studenten best lastig

Hoe werkt het in de praktijk?

Wij maken in ons netwerk bekend dat er mogelijkheden zijn om vragen van opleidingen/studenten uit te zetten in ons netwerk. Zo zoeken we mensen die een enquête willen beantwoorden, mee willen doen aan een gesprek, onderzoek of bijvoorbeeld een jurering van projecten. Dat kan eenmalig of vanuit een werkgroep die aan een opleiding verbonden is.

Voor de opleiding Fysiotherapie van de Hanzehogeschool zijn we als Denktank 60+ Noord opdrachtgever voor projecten van studenten. Ook zijn we betrokken bij onderzoek dat de faculteit zelf doet.

‘Communicatie met oudere patiënten’ is zo’n thema, omdat aandacht besteden aan goed contact, aan over en weer duidelijke verwachtingen hebben, de behandeling ten goede komt. Daarover zijn enkele opdrachten verstrekt.

Bijvoorbeeld deze:

Wij zijn drie studenten van de Hanze Hogeschool Groningen, voor een project vanuit de Hanze Hogeschool hebben wij een product gemaakt dat aansluit op het verbeteren van de communicatie tussen de fysiotherapeuten en de oudere patiënt. Onze opdrachtgevers waren Denktank 60+ Noord (mevrouw Geluk) en mevrouw Jorna-Lakke (docente). Vanuit dit punt waren wij op het idee gekomen om een voorbereidende vragenlijst te maken, de gebruikers van dit product zijn: de oudere patiënt (60+) en de fysiotherapeut die deze doelgroep behandelt. 

Wij verwachten dat de fysiotherapeut met het gebruik van deze vragenlijst een waardevoller eerste gesprek heeft met de patiënt, omdat wij denken dat de patiënt nu meer met het gehele plaatje in beeld komt. Aan de hand van zes diepte-interviews met ouderen hebben wij het definitieve product kunnen maken. Uit deze zes diepte-interviews zijn namelijk de vragen gehaald. De kern items van de voorbereidende vragenlijst zijn: emoties, waarden, doelstellingen en motivatie. Over elk item worden twee vragen gesteld, die de patiënt zelf voor het eerste fysiotherapeutisch consult kan invullen.  

Het werkt als een geheugensteun voor de patiënten die naar het eerste fysiotherapeutisch consult komen met hun klachten. De patiënten kunnen vooraf goed nadenken over hoe en of zij de vragen willen beantwoorden, zij zijn niet verplicht alle vragen te beantwoorden. 

Reacties van de studenten:

'De samenwerking was erg gemoedelijk en samen is er van alles mogelijk!'. 

'Mede door de Denktank 60+ hebben we inzicht kunnen krijgen van hoe de doelgroep tegen bepaalde zaken aankijkt'. 

'Wij hebben een fijne samenwerking gehad met de Denktank 60+, ik ben blij dat de denktank 60+ het mogelijk heeft gemaakt om dit project uit te kunnen voeren'. 

 

Lees of download hier de voorbereidende vragenlijst

logo Hanzehogeschool

puzzelpoppetjes

bi award

5 oktober 2016
 ‘Older people as co-creators of education and research programs in nursing and gerontology’

Op het Nursing Congress in Rotterdam (rotterdam2016.eu), waaraan vanuit het lectoraat Innoveren met Ouderen van Hogeschool Windesheim heel mooie bijdragen zijn geleverd, heeft dr. Jan Jukema - namens co-auteurs Jacqueline van Alphen (living lab Assendorp), Jacques Becht (klankbordgroep) Margreet van der Cingel, Anjo Geluk-Bleumink (Denktank60+Noord), Geraldine Visser, Carolien Smits - de Best Innovation Award in ontvangst mogen nemen. De Award, gekozen uit 37 andere inzendingen, werd uitgereikt door Sonja Kersten, directeur van V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden.

mondigeouderen voorwebOuderen beoordelen gespreksvaardigheden studenten Toegepaste Gerontologie.
De ene oudere vindt een speeltuintje voor de deur wel gezellig, terwijl de ander vreest voor overlast. Hoe bemiddel je tussen deze partijen, zodat zij elk met een goed gevoel naar huis gaan? Aan tweedejaarsstudenten Toegepaste Gerontologie (voltijd en deeltijd) deze schone taak.

Ouderen vanaf begin betrokken
Oudere vrijwilligersHet bemiddelingsgesprek was de afsluiting van het vak communicatieve vaardigheden en werd dit keer niet alleen beoordeeld door de vakdocent, maar ook door een aantal oudere vrijwilligers. Deze vrijwilligers van onder andere de klankbordgroep ouderen en Denktank 60+Noord waren hier speciaal voor getraind. Bovendien waren de beoordelingscriteria samen vastgesteld. Tenslotte bedachten de ouderen zelf de casuïstiek en speelden zij de ruziënde ouderen.

Toetsing door oudere
“De opleiding heeft harde criteria waarop je een dergelijk gesprek toetst: stelt de student zich professioneel op? Vat hij het gesprek goed samen? Stelt hij de juiste vragen? Heeft hij zich goed voorbereid en houdt hij de regie van het gesprek? Maar het ervaren gevoel is ook erg belangrijk. Als docent heb je daar wel een onderbuikgevoel bij, maar nu kunnen we dit direct checken bij de oudere zelf”, aldus projectleider Marjan Sliepenbeek.

Ook lastig
De betrokken ouderen kijken in met een goed gevoel terug op hun nieuwe taak en ook voor de studenten gaf deze werkwijze een extra dimensie aan het gesprek. Voor de ouderen was het soms ook lastig: “je leeft je soms zo in, dat je vergeet te beoordelen”. Daar was de opleiding op voorbereid en zorgde ervoor dat bij elk gesprek een derde beoordelaar , een oudere of docent, aanwezig was. De studenten moesten overigens best wennen aan deze goed gebekte ouderen. Zo bleek de opdracht ook bij te dragen aan de beeldvorming van ouderen.

De klankbordgroep ouderen
De klankbordgroep geeft (mede) richting aan de inhoud van de opleiding Toegepaste Gerontologie en het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg. Zo denken zij mee over lopend onderwijs, het competentieprofiel en het onderzoeksprogramma. De leden van de klankbordgroep doen dat met veel plezier. “Het contact met de studenten houdt me jong en ik leer veel van ze”, zei een van hen. Een ander noemde de nieuwe taak als beoordelaar als voorbeeld: “ik kan me op deze manier nog ontwikkelen en ergens aan bijdragen”.

Foto: Docent en projectleider Marjan Sliepenbeek bedankt de oudere vrijwilligers voor hun inzet met een stuk taart

10 februari 2016

www.windesheim.nl/over-windesheim/nieuws/2016/februari/mondige-ouderen-maken-het-studenten-best-lastig/