logo wg onderwijs en ouderenEnthousiaste ouderen voor de werkgroepen 'Onderwijs & Ouderen' op Hogeschool Windesheim (Zwolle), NHL-Stenden (Leeuwarden), de Hanzehogeschool en de afdeling Ouderengeneeskunde van het UMCG

Wat wordt er verwacht:

• In overleg willen meedenken met het onderwijs in brede zin. Ouderen zijn de doelgroep van deze studierichtingen

• Enthousiasme, om samen met anderen inbreng te hebben vanuit eigen inzichten en ervaring

• Een open houding, tijd en inzet.

Het is zeker niet noodzakelijk om onderwijservaring te hebben. Enthousiasme, affiniteit met onderwijs en jongeren zijn wel belangrijk.

De Denktank heeft veel ervaring met onderwijs, onder meer door middel van de werkgroepen die betrokken zijn bij bestaande opleidingen. Voor meer informatie over het onderwerp kunt u contact opnemen met de coördinator onderwijs: e-mailadres:

- Meer de verbinding zoeken met ZIF-informatie (Netwerk, onderzoeken e.d.) en met de betrokken onderwijsinstellingen

bi award

5 oktober 2016
 ‘Older people as co-creators of education and research programs in nursing and gerontology’

Op het Nursing Congress in Rotterdam (rotterdam2016.eu), waaraan vanuit het lectoraat Innoveren met Ouderen van Hogeschool Windesheim heel mooie bijdragen zijn geleverd, heeft dr. Jan Jukema - namens co-auteurs Jacqueline van Alphen (living lab Assendorp), Jacques Becht (klankbordgroep) Margreet van der Cingel, Anjo Geluk-Bleumink (Denktank60+Noord), Geraldine Visser, Carolien Smits - de Best Innovation Award in ontvangst mogen nemen. De Award, gekozen uit 37 andere inzendingen, werd uitgereikt door Sonja Kersten, directeur van V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden.

mondigeouderen voorwebOuderen beoordelen gespreksvaardigheden studenten Toegepaste Gerontologie.
De ene oudere vindt een speeltuintje voor de deur wel gezellig, terwijl de ander vreest voor overlast. Hoe bemiddel je tussen deze partijen, zodat zij elk met een goed gevoel naar huis gaan? Aan tweedejaarsstudenten Toegepaste Gerontologie (voltijd en deeltijd) deze schone taak.

Ouderen vanaf begin betrokken
Oudere vrijwilligersHet bemiddelingsgesprek was de afsluiting van het vak communicatieve vaardigheden en werd dit keer niet alleen beoordeeld door de vakdocent, maar ook door een aantal oudere vrijwilligers. Deze vrijwilligers van onder andere de klankbordgroep ouderen en Denktank 60+Noord waren hier speciaal voor getraind. Bovendien waren de beoordelingscriteria samen vastgesteld. Tenslotte bedachten de ouderen zelf de casuïstiek en speelden zij de ruziënde ouderen.

Toetsing door oudere
“De opleiding heeft harde criteria waarop je een dergelijk gesprek toetst: stelt de student zich professioneel op? Vat hij het gesprek goed samen? Stelt hij de juiste vragen? Heeft hij zich goed voorbereid en houdt hij de regie van het gesprek? Maar het ervaren gevoel is ook erg belangrijk. Als docent heb je daar wel een onderbuikgevoel bij, maar nu kunnen we dit direct checken bij de oudere zelf”, aldus projectleider Marjan Sliepenbeek.

Ook lastig
De betrokken ouderen kijken in met een goed gevoel terug op hun nieuwe taak en ook voor de studenten gaf deze werkwijze een extra dimensie aan het gesprek. Voor de ouderen was het soms ook lastig: “je leeft je soms zo in, dat je vergeet te beoordelen”. Daar was de opleiding op voorbereid en zorgde ervoor dat bij elk gesprek een derde beoordelaar , een oudere of docent, aanwezig was. De studenten moesten overigens best wennen aan deze goed gebekte ouderen. Zo bleek de opdracht ook bij te dragen aan de beeldvorming van ouderen.

De klankbordgroep ouderen
De klankbordgroep geeft (mede) richting aan de inhoud van de opleiding Toegepaste Gerontologie en het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg. Zo denken zij mee over lopend onderwijs, het competentieprofiel en het onderzoeksprogramma. De leden van de klankbordgroep doen dat met veel plezier. “Het contact met de studenten houdt me jong en ik leer veel van ze”, zei een van hen. Een ander noemde de nieuwe taak als beoordelaar als voorbeeld: “ik kan me op deze manier nog ontwikkelen en ergens aan bijdragen”.

Foto: Docent en projectleider Marjan Sliepenbeek bedankt de oudere vrijwilligers voor hun inzet met een stuk taart

10 februari 2016

www.windesheim.nl/over-windesheim/nieuws/2016/februari/mondige-ouderen-maken-het-studenten-best-lastig/