loesje

(deze informatie is ook beschikbaar als pdf-bestand)

Om in het onderwijs samen te werken met studenten van het mbo, hbo en de universiteit

Onderwijsactiviteiten van Denktank 60+ Noord
Denktank 60+ Noord vindt het belangrijk dat jong & oud elkaar in het dagelijks leven tegenkomen en - meer dan dat – dat ze samenwerken en kennis en ervaring uitwisselen. Waar kan dat beter dan in het onderwijs? Vanuit Denktank 60+ Noord leveren ouderen op allerlei manieren een bijdrage.

Bijvoorbeeld:
Door individuele studenten te begeleiden, bij een project, een onderzoek of een andere opdracht. Je bent dan een ‘kritische vriend’ (‘critical friend’), kijkt en denkt samen met de student mee gedurende zijn/haar project.

Dat kan op allerlei manieren, afhankelijk van de afspraken die je maakt. Regelmatig een belafspraak om de vorderingen te bespreken en tips te geven? Een afspraak op school of contact via Teams kan ook.
Een andere vorm van betrokkenheid aan onderwijs is het meewerken aan het onderzoek dat studenten doen. Zij willen dan ouderen benaderen om hun mening te vragen over een onderwerp gericht op ouderen. Dat is vaak in de vorm van een enquête, maar het kan ook een individueel gesprek zijn of een focusgroep.


Er zijn ook werkgroepjes van ouderen die actief zijn bij een onderwijsinstellingen of – afdeling. Bijvoorbeeld Verpleegkunde, een algemene Zorg (& Welzijns-) opleiding, Ouderengeneeskunde, Geriatrie, Fysiotherapie. Op MBO-. HBO- of Universiteit. In zo’n werkgroepje wordt met de docent(en) afgesproken hoe de betrokkenheid eruit ziet. Soms is dat bij onderzoek, soms is de Denktank opdrachtgever voor onderzoek of vormt de werkgroep een focusgroep rondom een bepaald thema of onderzoek.

Alle opleidingen zijn zelf ook betrokken bij onderzoeksprogramma’s of ze hebben studenten die promoveren of afstudeeronderzoek doen met ‘ouderen’ als onderwerp. Betrokken zijn bij een projectgroep of iets dergelijks – dus meer bestuurlijke inbreng hebben – is ook mogelijk.

Ouderenparticipatie, dat is – samen met professionals – werken aan een thema, onderzoek of een project, wordt steeds gewoner. Onderzoek gaat niet meer óver ouderen, niet vóór ouderen, maar wordt samen met ouderen opgezet en uitgevoerd.
Er zijn allerlei mogelijkheden en er zijn altijd ouderen nodig!
We blijven op zoek naar ouderen die het leuk vinden om betrokken te zijn bij het onderwijs. Daarvoor hoeft u zeker geen onderwijservaring te hebben!

uitervaringvan

 

Wat wordt er verwacht – wat brengt u mee?
• In overleg willen meedenken met het onderwijs in brede zin. Ouderen zijn de doelgroep van deze studierichtingen
• Enthousiasme, om samen met anderen inbreng te hebben vanuit eigen inzichten en ervaring
• Een open houding, tijd en inzet.
Het is zeker niet noodzakelijk om onderwijservaring te hebben. Enthousiasme, affiniteit met onderwijs en jongeren zijn wel belangrijk.

Hoeveel tijd kost het?
Net als bij elke vorm van vrijwilligerswerk worden er goede afspraken gemaakt en wordt verwacht dat die waargemaakt worden. U bepaalt zelf de tijdsinvestering. Er zijn allerlei mogelijkheden, ook als u niet veel tijd beschikbaar hebt en niet altijd inzetbaar wilt zijn.

Informatie
De Denktank heeft veel ervaring met onderwijs, onder meer door middel van de werkgroepen die betrokken zijn bij bestaande opleidingen, maar ook met incidentele samenwerking. Voor meer informatie over het onderwerp kunt u contact opnemen met de coördinator onderwijs: Anjo Geluk-Bleumink. e-mailadres: anjogeluk45@gmail.com
Daar kunt u zich ook aanmelden.

De praktijk

lastigMondige ouderen maken het studenten best lastig
Wij maken in ons netwerk bekend dat er mogelijkheden zijn om vragen van opleidingen/studenten uit te zetten in ons netwerk. Zo zoeken we mensen die een enquête willen beantwoorden, mee willen doen aan een gesprek, onderzoek of bijvoorbeeld een jurering van projecten. Dat kan eenmalig of vanuit een werkgroep die aan een opleiding verbonden is.
Voor de opleiding Fysiotherapie van de Hanzehogeschool zijn we als Denktank 60+ Noord opdrachtgever voor projecten van studenten. Ook zijn we betrokken bij onderzoek dat de faculteit zelf doet.
‘Communicatie met oudere patiënten’ is zo’n thema, omdat aandacht besteden aan goed contact, aan over en weer duidelijke verwachtingen hebben, de behandeling ten goede komt. Daarover zijn enkele opdrachten verstrekt.

Bijvoorbeeld deze:
Wij zijn drie studenten van de Hanze Hogeschool Groningen, voor een project vanuit de Hanze Hogeschool hebben wij een product gemaakt dat aansluit op het verbeteren van de communicatie tussen de fysiotherapeuten en de oudere patiënt. Onze opdrachtgevers waren Denktank 60+ Noord (mevrouw Geluk) en mevrouw Jorna-Lakke (docente). Vanuit dit punt waren wij op het idee gekomen om een voorbereidende vragenlijst te maken, de gebruikers van dit product zijn: de oudere patiënt (60+) en de fysiotherapeut die deze doelgroep behandelt.
Wij verwachten dat de fysiotherapeut met het gebruik van deze vragenlijst een waardevoller eerste gesprek heeft met de patiënt, omdat wij denken dat de patiënt nu meer met het gehele plaatje in beeld komt. Aan de hand van zes diepte-interviews met ouderen hebben wij het definitieve product kunnen maken. Uit deze zes diepte-interviews zijn namelijk de vragen gehaald. De kern items van de voorbereidende vragenlijst zijn: emoties, waarden, doelstellingen en motivatie. Over elk item worden twee vragen gesteld, die de patiënt zelf voor het eerste fysiotherapeutisch consult kan invullen.

Het werkt als een geheugensteun voor de patiënten die naar het eerste fysiotherapeutisch consult komen met hun klachten. De patiënten kunnen vooraf goed nadenken over hoe en of zij de vragen willen beantwoorden, zij zijn niet verplicht alle vragen te beantwoorden.

Reacties van de studenten:
'De samenwerking was erg gemoedelijk en samen is er van alles mogelijk!'.
'Mede door de Denktank 60+ hebben we inzicht kunnen krijgen van hoe de doelgroep tegen bepaalde zaken aankijkt'.
'Wij hebben een fijne samenwerking gehad met de Denktank 60+, ik ben blij dat de Denktank 60+ het mogelijk heeft gemaakt om dit project uit te kunnen voeren'.

logo Hanzehogeschool