dtlogo211x159pxgrijsDenktank60plusnoord zoekt een webredacteur die op vrijwillige basis de website verzorgt samen met de webmaster en een lid van de Denktank.


De hoofdtaken die de webredacteur uitvoert zijn de volgende:

  1. Een bijdrage leveren aan het design van de website; advies geven en voorstellen doen (lay-out, structuur)
  2. Berichten redigeren en selecteren; verder schrijft hij/zij introducties en herschrijft hij/zij ingekomen stukken tekst
  3. Content management: het up to date houden van de inhoud; zorgen voor aantrekkelijke, toegankelijke, teksten
  4. Ondersteuning van de webmaster; de webmaster is verantwoordelijk voor het technische deel, de webredacteur bepaalt samen met hem/haar de lay-out, structuur en inhoud

Gegadigden kunnen zich aanmelden d.m.v. het contactformulier.
In een persoonlijk gesprek worden de werkzaamheden besproken en nadere afspraken gemaakt; de ureninzet is daarvan ook afhankelijk.

Missie
Het doel van Denktank60+Noord is het versterken van de participatie en de regie van ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn in het Noorden van Nederland.

Speerpunt
Beeldvorming van ouderen meer in overeenstemming brengen met de werkelijkheid.

Relaties
- Rijksuniversiteit Groningen
- Nationaal Programma Ouderenzorg
- Healthy Ageing, Population and Society
- Hermine-Kölschtzky-Stifting Oldenburg
- Seniorenbüro Cloppenburg

Het gedachtegoed van de denktank ontmoet steeds meer erkenning. De activiteiten die in gang gezet zijn, worden goed onthaald. Zo goed dat we meer menskracht nodig hebben om aan onze ambitie én aan de vraag te kunnen voldoen. We willen graag in contact komen met ouderen die het leuk en zinvol vinden mee te werken aan onze nieuwe beweging. Mensen die lid willen worden van de denktank (meedenken en mee uitvoeren) of die beschikbaar zijn voor projecten.

Bent u geïnteresseerd laat dit dan weten . U wordt dan uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin nader kennis gemaakt wordt met het project waar u belangstelling voor heeft.