denktankintro1Het gedachtegoed van de denktank ontmoet steeds meer erkenning. De activiteiten die in gang gezet zijn, worden goed onthaald. Zo goed dat we meer menskracht nodig hebben om aan onze ambitie én aan de vraag te kunnen voldoen. We willen graag in contact komen met ouderen die het leuk en zinvol vinden mee te werken aan onze nieuwe beweging. Mensen die lid willen worden van de denktank (meedenken en mee uitvoeren) of die beschikbaar zijn voor projecten.

Bent u geïnteresseerd laat dit dan weten aan@denktank60plusnoord.nl . U wordt dan uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin nader kennis gemaakt wordt met het project waar u belangstelling voor heeft.

 

1. Lokale initiatieven
Vanaf januari zijn we gestart met de realisatie van zes lokale projecten in de drie noordelijke provincies. Daarbij gaat het om de opzet van eigentijdse vormen van particulier initiatief door en voor ouderen. De projecten worden wetenschappelijk begeleid door professor Hutter (RUG), zodat de uitkomst van de projecten op hun effect kunnen worden getoetst.
Achtereenvolgens wordt gezocht naar een kleine initiatiefgroep die het dorp of de buurt goed kennen. In een eerste sessie wordt met behulp van de methode “Focus Groep Discussie” nagegaan hoe de regie over wonen, welzijn en zorg ter hand kan worden genomen en hoe de onderlinge solidariteit bevorderd kan worden. Na deze sessie worden in volgende bijeenkomsten spijkers met koppen geslagen over aanpak en realisatie van het lokaal initiatief.
We zoeken ouderen die het belang van deze lokale initiatieven inzien en hun bijdrage daaraan zouden willen leveren.

  • Moderator(en) bij de Focus Groep Discussie
  • Waarnemer(s) en ondersteuner namens de denktank
  • Voortrekker(s) van een lokaal initiatief in eigen dorp of buurt

2. Onderwijs
In de opleiding van professionals welzijn en zorg wordt onvoldoende aandacht besteed aan de beelden die aankomende professionals hebben over ouderen. Hun beelden staan vaak haaks op nieuwe ontwikkelingen. Steeds meer willen ouderen zelf de regie voeren over hun leven en hun leefomgeving. De denktank wil in het HBO onderwijs samen met studenten projecten uitvoeren waar de gevolgen zijn voor het professioneel handelen en voor de wijze waarop organisaties functioneren. Dit kunnen lessen zijn maar ook kortdurende onderzoeksprojecten over beeldvorming.
We zoeken ouderen met ervaring in het (HBO) onderwijs of in het werken met groepen.

  • Uitvoerder(s) van onderwijsprojecten
  • Ervaringsdeskundige(n) als professional welzijn en/of zorg

3. Beeldvorming
Teveel wordt ouder-worden gezien als louter verlies. Veel minder oog is er voor de winst van het ouder worden en het grote belang van ouderen voor een vitale samenleving. De mogelijkheid wordt onderzocht een rondreizend festival ComingOud te organiseren door de noordelijke provincies. Lokale festivals met een tentoonstelling en manifestaties. Dit om de beweging van bijvoorbeeld de lokale initiatieven van de denktank te ondersteunen.
We zoeken enthousiaste en creatieve ouderen die mee willen denken en doen bij dit project.

  • Projectmedewerker(s)
  • Uitvoerder(s) van deelactiviteiten

4. Communicatie
De denktank wil actief bekendheid geven aan doel en activiteiten die ze ontwikkelt. We zitten in een fase waarin op meer planmatige wijze gewerkt gaat worden aan publiciteit. Er is een commissie die de website beheert en de redactie voert over publicaties van de denktank.
Voor deze commissie zoeken we kandidaten die ervaring hebben met het organiseren en uitvoeren van communicatieactiviteiten.

  • Journalist / tekstschrijver voor site / nieuwsbrief / flyer
  • Marketingdeskundige