logo raadvanouderenv2Vandaag wordt het advies 'Voorbereiden op het Levenseinde' dat de Raad van Ouderen op verzoek van de minister van VWS heeft geschreven aangeboden aan de directeur-generaal van het ministerie.
Objectieve informatie op een centrale plek is de belangrijkste voorwaarde om de voorbereiding op het levenseinde makkelijker te maken. Eén plek met informatie en standaardwilsverklaringen die aangepast kunnen worden aan persoonlijke wensen. 


De Raad van Ouderen adviseert ook om een landelijke bewustwordingscampagne te starten, over het ouder worden in de volle breedte, waarbij het levenseinde een belangrijk onderdeel is.


Ga naar het advies en de kern van het advies in beeld