slimmezorgestafetteDe Slimme Zorg Estafette wordt georganiseerd van 6 februari t/m 3 maart 2023, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS). Tijdens de Slimme Zorg Estafette staat innovatie in zorg, welzijn en preventie centraal. Elke week is er een regio aan zet, waarna het stokje wordt doorgegeven aan de volgende regio. Iedereen is welkom om de activiteiten tijdens de SZE bij te wonen en om zelf een activiteit te organiseren.

De Slimme Zorg Estafette vindt achtereenvolgens plaats in:
• Regio oost (Overijssel, Gelderland, Flevoland): 6 t/m 10 februari4
• Regio west (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht): 13 t/m 17 februari
• Regio noord (Groningen, Friesland, Drenthe): 20 t/m 24 februari
• Regio zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg): 27 februari t/m 3 maart
Daarnaast organiseert het ministerie van VWS een landelijke opening op 6 februari.

Activiteiten
De Slimme Zorg Estafette is een kennismarathon waarin je wordt uitgenodigd om je expertise te delen en van elkaar te leren. Iedereen kan zich bij de Slimme Zorg Estafette aansluiten door een activiteit te organiseren en/of deel te nemen aan de activiteiten van anderen. Centraal staat daarbij wat we samen kunnen bereiken. Want innoveren doe je niet alleen. We hebben elkaar nodig om innovaties breed op te schalen en de zorg te transformeren. Daarom moedigen we organisatoren aan om vooral samen te werken bij het organiseren van een activiteit. En dagen we je uit om je activiteit ook interactief te maken. Met doen, discussiëren en ervaren, vermenigvuldigen we kennis en ontstaan er nieuwe verbindingen.

Waarom de Slimme Zorg Estafette?
Zorginnovaties worden al in grote mate toegepast in de praktijk. De coronacrisis heeft slimme zorg en innovatie in een stroomversnelling gebracht. Beeldbellen en digitale consultaties tussen zorgprofessionals zijn normaal geworden. Tijdens de Slimme Zorg Estafette 2022 hebben we ons hard gemaakt om die snelle beweging voorwaarts te behouden. Nu is het tijd om door te pakken. De Slimme Zorg Estafette is een initiatief van het ministerie van VWS.

Ga voor aanmelden van een activiteit en registratie naar:

https://slimmezorgestafette.nl/


Daarom vindt van 6 februari tot en met 3 maart 2023 de Slimme Zorg Estafette plaats. Met als doel om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en samen de zorg te transformeren. Niet alleen zien en ervaren hoe anderen slimme zorg inzetten, maar ook nieuwe verbindingen aangaan. Om zo de ontwikkeling, implementatie en opschaling van slimme zorg écht verder te brengen.