cover zorgenomouderenzorgZorgen om de ouderenzorg
Ouderen op de drempel van de langdurige zorg

Advies van de Raad van Ouderen | Juni 2023

Lees het rapport hier

 1. Aanleiding
In september 2022 bood De Raad
van Ouderen minister Helder een
eerste reactie op het programma
“Wonen, Ondersteuning en Zorg
voor Ouderen” aan. We zijn ingegaan
op de drie uitgangspunten
“Zelf als het kan, Thuis als het kan,
Digitaal als het kan”; de verpleeghuisplekken;
de rol van digitalisering;
arbeidsparticipatie en de
aansturing. Met dit advies geven
we hier een vervolg aan. De focus
van dit advies ligt op ouderen op of
over de drempel van de langdurige
zorg. Ouderen met vergevorderde
dementie en/of ouderen met
complex lichamelijk lijden, vaak in
combinatie met sociale kwetsbaarheid.
Het lijkt erop dat het WOZO-beleid
vooral ontwikkeld is vanuit het denken
aan de groep vitale ouderen
en niet zozeer vanuit de ouderen
die kwetsbaar zijn of, naarmate de
leeftijd vordert, kwetsbaar worden.


Op dit moment zijn er voor
de meest kwetsbaren 130.000
verpleeghuisplekken. Op basis van
demografische ontwikkelingen zou
een verdubbeling van dit aantal
wenselijk zijn tot 2040. Echter,
Rutte
IV maakt andere keuzes. We
ondersteunen “Zelf, Thuis, Digitaal
als het kan” maar zien tegelijkertijd
dat de groep zeer kwetsbare ouderen
in de knel dreigt te komen.