Ouderen gaan goed toegerust op weg naar 2030
In de handleiding worden methodieken aangereikt om in uw eigen omgeving de cursus van 2 of van 5 dagdelen te organiseren. Er wordt ingegaan op wat er nodig is om de cursus te organiseren en uit te voeren. Het beschrijft de te behandelen onderwerpen, leerdoelen, programma en oefeningen.

Durft u er uw hand voor in het vuur te steken dat wonen, zorg en welzijn voor ouderen zal blijven bestaan zoals het nu is? En denkt u van een rustige oude dag te kunnen gaan genieten? Reken er maar niet op! Er zijn steeds meer geluiden en maatregelen die de kant opgaan van zelf zoveel mogelijk zaken regelen. Onder de aanstormende generatie ouderen bestaat steeds meer tegenzin om de laatste levensdagen in een verpleegtehuis te slijten. Wat gaat er verder spelen richting 2030? Stilzitten is geen oplossing, vandaar deze cursus 80in30: Ouderen gaan goed toegerust op weg naar 2030. De cursus roept op om samen en lokaal in actie te komen.

Ter ondersteuning van de cursus zijn de volgende documenten beschikbaar:

1. De handleiding cursus 80in30 in pdf-formaat

2. Het programma van de cursus 80in30 in 2 dagdelen
Dagdeel 1       Ouder worden en participatie
Dagdeel 2       Toerusting voor participatie

3. Het programma van de cursus 80in30 in 5 dagdelen
Dagdeel  1      Goed of beter ouder worden
Dagdeel  2      De oudere en de maatschappij
Dagdeel  3      Eigen regie en verantwoordelijkheid van ouderen
Dagdeel  4      Ouderen komen in actie
Dagdeel  5      Participatie en initiatieven van ouderen4.

4. Een flyer cursus 80in30 (pdf) voor informatie aan cursisten

5. Een blanco flyer cursus 80in30 die u kunt gebruiken voor een aankondiging van een te organiseren cursus 80in30

6. Een voorbeeld draaiboek cursus 80in30

Voor vragen over de handleiding kunt u een mail sturen aan@denktank60plusnoord.nl