80in30logo200x100pxBegin 2014 werd de Handleiding voor de cursus 80 in 30 gedrukt en geplaatst op onze website om gebruikt te kunnen worden.
De handleiding is landelijk breed verspreid door Nynke Wilbrink van Zorgbelang Nederland en in het noorden door de Denktank60plusnoord. Ook is op de website van het Nationaal Programma Ouderenzorg een artikel over de handleiding te vinden.
De cursus is inmiddels op enkele plaatsen gehouden of wordt voorbereid. Op verzoek geven we een korte presentatie over de handleiding bij organisaties op lokaal of regionaal niveau.

Uit de reacties die we mochten ontvangen klonk enthousiasme over inhoud en werkwijze van de cursus. Maar ook hoorden we zorg over de inzet die nodig is om deze cursus te organiseren en hoe financieren we het. De Denktank blijft de cursus-initiatieven waar mogelijk mee ondersteunen. Maar we zijn ook in overleg met een landelijke bijscholingsorganisatie die geïnteresseerd is om een landelijk netwerk van cursusleiders (ouderen) op te leiden.