hardlopen voor web Wat werkt bij he topzetten van een lokaal initiatief of lokale activteit?
Naar aanleiding van het symposium DICHTBIJ HUIS (Denktank 60+ Noord en Zorginnovatie Forum. 27/11/2015) heeft het Netwerk Drenthe – Nw Overijssel de succesfactoren voor een lokaal initiatief op een rij gezet (in willekeurige volgorde).

 • Kleinschaligheid
 • Leer elkaar eerst kennen
 • Zoek vertrouwenwekkende personen; vertrouwen in het algemeen is belangrijk
 • Begin een proeftuin (dat kan ook een klein projectje zijn), dat is gemakkelijk bij te stellen, uit te breiden
 • Formuleer een helder, gemeenschappelijk doel/wat willen we bereiken
 • En knip dat eventueel in behapbare gedeeltes: ‘eerst dit, dan …’
 • Accepteer verschillen tussen mensen/opvattingen/manieren van werken
 • Verschil tussen zand en veen, culturele verschillen; elk dorp en elke wijk heeft een eigen ‘cultuur’ – sluit aan bij wat er al is
 • Wissel ervaringen en informatie uit
 • Spreek een simpele vorm van communiceren af
 • Wees bereid van elkaar te leren
 • Aansluiten bij bestaande structuren, zoals een netwerk waar je tips en ervaringen kunt uitwisselen
 • Bekijken of het mogelijk is aan te sluiten bij gemeentelijk ouderenbeleid/een ouderennota en/of een plan van de WMO-adviesraad/participatieraad
 • Neem genoeg tijd voor de voorbereidingen, zodat je later een vliegende start kunt maken
 • Kleine stapjes zijn ook mooi! Succes genereert succes!
 • Houd als groep/organisatie altijd de regie in handen. Ook in de samenwerking met anderen (organisaties, overheden) en in de relatie vrijwilligers-professionals
 • Zorg er altijd voor dat wat je doet humor heeft
 • Flexibiliteit (is wat anders dan geen koers varen)

Wat niet werkt? Het tegenovergestelde!

www.stadsdorpzuid.nl