drentsezorgOp 30 september 2022 organiseert de Alliantie de werkconferentie Toekomstbestendige Ouderenzorg in Drenthe: ‘Samen beslissen in beleid, innovaties en uitvoering’.

Aanleiding
In de komende jaren zal de bevolkingsopbouw sterk vergrijzen. Oudere inwoners, hulpverleners en bestuurders staan voor de gezamenlijke uitdaging om wonen, welzijn, welbevinden en (medische) zorg in Drenthe in de toekomst zo effectief en integraal mogelijk te organiseren.

Voor wie?
We organiseren deze werkconferentie voor een brede doelgroep. Het ochtendprogramma is specifiek gericht op bestuurders, managers, wethouders wonen en zorg en ouderen. Het middagprogramma is gericht op professionals uit welzijn en (medische) zorg, wijkverpleegkundigen, Wmo consulenten, onafhankelijk cliëntondersteuners Wmo en Wlz, casemanagers dementie, beleidsadviseurs, consulenten woningcorporaties, medewerkers gemeentelijke toegang en ouderen.

Ochtendprogramma
In het ochtendprogramma staan we stil bij de regiovisie en de doorontwikkeling van de ouderenzorg. Ouderen, bestuurders, managers en adviseurs presenteren verschillende initiatieven aan elkaar. Ook gaan we in gesprek over de ‘Routekaart’ voor de komende 4 jaar. Verder zullen wethouders Zorg, samen met bestuurders, het Convenant Drenthe Dementievriendelijk 2022-2026 ondertekenen.

Netwerklunch
Tussen de middag is er een netwerklunch, waar alle deelnemers van beide dagdelen elkaar kunnen ontmoeten, onder het genot van een hapje en een drankje.

Middagprogramma
In het middagprogramma gaan we samen met ouderen, beleidsadviseurs en professionals uit welzijn en zorg aan de slag om thema’s te concretiseren en te leren van elkaar. In verschillende werkateliers behandelen we thema’s als ouderenparticipatie, persoonsgerichte zorg & positieve gezondheid, woonwensen, bekostiging, schotten in het stelsel, Advance Care Planning (ACP), voorbereiding laatste levensfase en de dementievriendelijke samenleving.

Save-the-date
Het programma van de werkconferentie is nog volop in ontwikkeling. Mocht u daar ideeën over hebben, of wilt u graag in juni een uitnodiging ontvangen, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken. Vóór de zomer ontvangt u dan een persoonlijke uitnodiging, met meer informatie over het programma, de sprekers en de inhoud van de deelsessies. Voor nu willen wij u vragen om de datum – vrijdag 30 september – alvast te reserveren in uw agenda.

Met vriendelijke groet,

namens de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen