minisymposiumHHSLees de volledige uitnodiging voor meer informatie en aanmelding

Uitnodiging!   6 oktober 2022

Mini-symposium over Samenwerken aan welzijn, wonen, zorg en samenleven, als aftrap van de Innovatiewerkplaats Ouderen

Met dit mini-symposium markeren we de start van de Innovatiewerkplaats Ouderen. In dit living-lab werken we samen met ouderen, professionals, studenten, docenten en onderzoekers aan oplossingen voor vraagstukken t.a.v. welzijn, wonen, zorg en samenleven. We dragen hiermee ook bij aan het opleiden van professionals die in het werkveld de uitdagingen samen met ouderen aangaan. Daarnaast willen we met de living-lab onderwijs ontwikkelen en kennisuitwisseling ondersteunen. Partners: Platform Pouwer, KwadrantGroep, ZINN en FAITH research.


De Innovatiewerkplaats Ouderen is er voor iedereen die staat voor een inclusievere samenleving voor alle leeftijden, die het contact tussen generaties wil bevorderen en leeftijdsdiscriminatie wil tegengaan en voor iedereen die bij wil dragen aan het bevorderen van welbevinden, eigen regie, participatie en zingeving van ouderen.