logo platformpouwer2

Ouderen aan de knoppen LogoZIF

Een webinar over digitalisering en ouderen

4 december 2020 van 10.00 – 11.30 uur

Op 4 december organiseert Platform Pouwer een tweede webinar, die ditmaal in het teken staat van digitalisering en ouderen. Het webinar van 18 september over Vitaal ouder worden smaakte namelijk naar meer. Wat betekenen deze onderwerpen voor ouderen en welke wensen en behoeften hebben zij daarbij? De huidige tijd heeft veel online ontwikkelingen versneld, en kunnen ouderen deze goed genoeg bijbenen?

Het webinar

Tijdens het webinar zullen onder andere Louise Meijering (Hoogleraar RUG), Wouter Heijne (Biblionet) en Nicole Wigbold (onderzoeker UMCG) aan het woord zijn en actieve ouderen (onder andere Coen van de Heuvel en Bert Kolk) die participeren in de Ouderendelegaties en de Raad van Ouderen reflecteren vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid. Tevens staat een digitale handreiking die het Zorg Innovatie Forum ontwikkelt over digitalisering bij ouderen centraal. Mooie voorbeelden uit de praktijk zullen niet ontbreken. Daarnaast is er aandacht voor de persoonlijke gezondheidsomgeving en wordt de samenwerking tussen ouderen en studenten van het Noorderpoort belicht.

Zoals u van ons gewend bent vanuit het eerste webinar, zullen we ervoor zorgen dat presentaties kort en bondig zijn en u veel te weten komt over dit thema.


Aanmelden?

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u graag deelnemen? Meldt u dan voor 28 november aan via en wij zorgen dat u de link waarmee u kunt deelnemen, krijgt. Een paar dagen van te voren wordt de link naar het webinar (dat via Microsoft Teams plaatsvindt) verzonden. Wacht niet te lang, en meldt u snel aan. Deelname aan het webinar is gratis.

 

gesprekCatshuisgrootOp 22 september was er een gesprek op het Catshuis tussen Mark Rutte, Henk Reinen, die Minister Hugo de Jonge verving – en 8 ouderen en twee begeleiders.

Anjo Geluk, lid van de Raad van Ouderen die de Minister van VWS adviseert en voorzitter van Denktank 60+ Noord was hierbij een van de genodigde ouderen:

Het was een geanimeerd, ook van de kant van de gastheren goed voorbereid gesprek in een ontspannen sfeer en een prachtige omgeving. Op de achtergrond gastvrouwen, obers en een chauffeur die mij van het station haalde.

‘Acht ouderen, twee begeleiders (een dochter en een echtgenote) en ook de communicatiemedewerker (v) van AZ was erbij: een heel gemêleerd gezelschap. Na een welkomstwoord over het doel van het gesprek en iets over de geschiedenis van het Catshuis kregen we (rondje) allemaal het woord over onze ervaringen tijdens de coronacrisis. Ik heb natuurlijk over het werk van de Raad van Ouderen gehad: de verschenen adviezen/brieven in coronatijd; het advies (voorbereiding op de laatste levensfase) dat donderdag wordt gepresenteerd en het onderhanden advies over de crisis. Rutte is daarover ook bijgepraat door Henk Reinen, die ons werk (‘gedegen adviezen’) heeft toegelicht en geprezen als bijdragen aan het beleid van VWS. Ook over mijn andere activiteiten in relatie tot corona heb ik iets verteld: zoals de Denktank, de Zorggroep in deze regio en activiteiten in Overijssel. En ik heb natuurlijk het Webinar(ZIF/POUWER)over de nieuwe Gezondheidsnota vermeld. Rutte was geïnteresseerd, vroeg door en vertelde ook persoonlijke ervaringen. Het laatste onderdeel ging over de/een tweede fase. Wat moet zeker niet meer en wat juist wel? Wat ook nadrukkelijk een plaats kreeg: de lockdown in de verpleeghuizen, ICT/beeldbellen, het wegvallen van activiteiten, leeftijdsgrenzen, jong & oud, laaggeletterdheid (communicatie), de ervaringen van migrantenouderen, nadenken over de laatste levensfase (IC) …

De middag werd afgesloten met een foto voor het Catshuis; tijdens het gesprek zijn ook foto’s gemaakt. We werden tijdens het gesprek getrakteerd op een mini-high tea. Ik had er geen tijd voor helaas (volle mond …). Rutte wel!

We gingen naar huis met een kartonnen Torentje met notitieblaadjes.’

logo raadvanouderenv2Vandaag wordt het advies 'Voorbereiden op het Levenseinde' dat de Raad van Ouderen op verzoek van de minister van VWS heeft geschreven aangeboden aan de directeur-generaal van het ministerie.

Objectieve informatie op een centrale plek is de belangrijkste voorwaarde om de voorbereiding op het levenseinde makkelijker te maken. Eén plek met informatie en standaardwilsverklaringen die aangepast kunnen worden aan persoonlijke wensen. 
De Raad van Ouderen adviseert ook om een landelijke bewustwordingscampagne te starten, over het ouder worden in de volle breedte, waarbij het levenseinde een belangrijk onderdeel is.

Ga naar het advies en de kern van het advies in beeld

 

cover actiefoudisgoud modDe voorverkoop/crowdfunding van het boek "Actief Oud is Goud: Vrijwilligers in Beeld" staat online. Deze is te vinden op: https://www.voordekunst.nl/projecten/10819-boek-actief-oud-is-goud

Actief oud is goud. Het is een veel gehoorde boodschap in deze tijd van een vergrijzende samenleving. We worden aangemoedigd tot op hoge leeftijd maatschappelijk actief te zijn. Mensen die tot op latere leeftijd actief blijven, worden gemiddeld gezonder én gelukkiger oud dan mensen die niet actief blijven. Eén van de belangrijkste vormen van maatschappelijke participatie onder ouderen vandaag de dag is vrijwilligerswerk. Maar wie zijn deze vrijwilligers? En waarom doen ze vrijwilligerswerk?

Onderzoekers Jacobien Niebuur en Nynke Smidt van de afdeling Epidemiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen deden onderzoek naar deelname aan vrijwilligerswerk. Jacobien: "In mijn promotieonderzoek onderzocht ik wie vrijwilligerswerk doet, en waarom sommige mensen op latere leeftijd wel actief zijn in het vrijwilligerswerk, en anderen niet". Deze studies vergroten ons begrip omtrent vrijwilligerswerk. Wat ze niet laten zien, zijn de persoonlijke verhalen. Als onderzoekers praten we vaak over de groep die we onderzoeken, en lang niet altijd met de groep. Juist de persoonlijke ervaringen kunnen ons laten zien waar het echt om gaat.

Jacobien Niebuur ging in gesprek met 12 vrijwilligers tussen de 60 en 90 jaar. Fotografe Maike Klip fotografeerde deze vrijwilligers, in al hun actie, tijdens hun vrijwilligerswerk. De verhalen en portretten van deze vrijwilligers willen we nu uitbrengen in een boek: 'Actief Oud is Goud: Vrijwilligers in Beeld'. Het wordt een mooi koffietafelboek, met inspirerende verhalen en beelden. De 12 vrijwilligers zijn heel verschillend, en allemaal vertellen ze hun eigen, unieke verhaal.

logo platformpouwer2
De ouderendelegaties Friesland/Groningen en Drenthe/Overijssel nodigen u uit voor de Webinar De landelijke nota gezondheidsbeleid: vitaal oud worden, wat betekent dat voor u?

Omdat het corona-virus ons allen nog steeds in zijn greep houdt en we het belangrijk vinden stappen te zetten, starten we als gezamenlijke delegaties met deze Webinar op 18 september. De uitkomsten en opbrengst van deze Webinar willen we in de verschillende Regiotafels concreet uitwerken. Het belangrijkste is immers dat de onderdelen uit deze landelijke nota juist lokaal een concrete invulling krijgen.

Via deze link leest u de volledige uitnodiging

Aanmelden voor dit webinar kan via: .

logo raadvanouderenv2De Raad van Ouderen (RvO) heeft in de afgelopen maanden informatie verzameld over de ontwikkelingen in de ouderenhuisvesting en woonzorgvoorzieningen. Ouderen ervaren een groot tekort aan levensloopbestendige woningen en aan diverse vormen van wonen met zorg.

De link naar het advies en de bijlagen:

https://www.beteroud.nl/beteroud/media/documents/Advies-Langer-zelfstandigwonen-met-zorg.pdf

Bijlage 1 bij het advies (Toelichting)
Bijlage 2 bij het advies (Samenvatting woonvisies)

 

Het beeldverslag en enkele foto's van het symposium 'OUD, je kunt het zo maar zijn' van 6 maart 2020 in Zwolle.

beeldverslag red

 

Stoker2 Foto1 Symposium Deel1

 Barbara van Munster,  'Dokter en oudere patiënt- samenwerking en regie: hoe doe je dat?' ,  hoogleraar interne geneeskunde met specialisatie geriatrie  (UMCG)

 

Stoker2 Foto1 Symposium Deel2

 Pitch door Sophie Struik, initiatiefnemer en projectleider van Deventer Huisgenoten

 

Stoker2 Foto1 Symposium Deel3

 Yvonne Witter, ' De menselijke maat in het sociaal domein', gerontoloog, adviseur wonen, welzijn en zorg bij Aedes en initiatiefnemer van ZorgSaamWonen

 

Stoker2 Foto1 Symposium Deel4

Dorly Deeg, ' Oud worden is normaal, maar gelukkig en prettig oud zijn, hoe doe je dat? ' , emeritus hoogleraar epidemiologie van de veroudering, directeur van het LASA-onderzoek en auteur van het boek Gewonnen Jaren

RaadvanOuderen image002Praten mét ouderen, niet óver ouderen. Dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht.

 

 

 

 

 

 

 


De adviezen die sinds de instelling van de Raad van Ouderen (gevraagd of ongevraagd) zijn gegeven:

- advies over de waarde van ouder worden: https://www.beteroud.nl/beteroud/media/documents/Advies_Raad_van_Ouderen_campagne_herwaardering_ouderen.pdf

- advies over keuze-informatie verpleeghuizen: https://www.beteroud.nl/beteroud/media/documents/Advies-RvO-keuze-informatie-verpleeghuizen.pdf

- de voorbereiding op ouder worden: https://www.beteroud.nl/beteroud/media/documents/Advies-RvO-Voorbereiden-op-Ouder-worden.pdf

- zingeving en ouderen: https://www.beteroud.nl/beteroud/media/documents/Advies-RvO-Zingeving-november-2019-(003).pdf

- gezondheidsbevordering ouderen: https://www.beteroud.nl/beteroud/media/documents/RvO-Ongevraagd-advies-Gezondheidsbevordering-Ouderen.pdf

- advies over de coronacrisis: https://www.beteroud.nl/beteroud/media/documents/Advies-Raad-van-Ouderen-aan-de-minister-coronacrisis.pdf

- brief aan de Minister over de oversterfte tijdens de coronacrisis (pdf)


Voor Drenthe en Overijssel hebben Ria van Loon (Assen) en Anjo Geluk (Steenwijk) zitting in de Raad van Ouderen. Ze worden daarbij ondersteund door een werkgroep (Delegatie Drenthe-Overijssel).

Anjo Geluk is bereikbaar via het e-mailadres

bedankt image003Veel dank voor uw bijdrage!

In de afgelopen maanden hebben we vanuit Denktank 60+ Noord een aanbod gedaan aan HBO-opleidingen in Noord-Nederland, waarvan studenten onderzoek deden onder ouderen. In coronatijd konden de geplande gesprekken en focusgroepen niet plaatsvinden, maar telefonisch en met een enquête kon het onderzoek wel doorgaan. Veel studenten hebben een beroep op u en ons gedaan. Namens hen: DANK U WEL!

Fenna Louwsma, student fysiotherapie aan de Hanzehogeschool in Groningen is een van deze studenten. Zij heeft onderzoek gedaan met als thema:

HOE WILLEN OUDEREN DAT EEN FYSIOTHERAPEUT IN EEN EERSTELIJNSPRAKTIJK COMMUNICEERT? 

Via deze link kunt u haar onderzoek bekijken

Denktanklogo300x87pxWe zijn heel blij met de nieuwe mensen die de denktank komen versterken en die inmiddels actief zijn in de kerngroep van de Denktank.

Mariet Uneken, Geesje Nijhof en Ria van Loon

denken en werken met ons samen om de doelen en  activiteiten  te realiseren. Zie ook Over ons / Leden Denktank.

Vanwege de actuele corona omstandigheden en beperkingen kan ook de Denktank60+Noord nu noodgedwongen alleen digitaal communiceren.