langengelukkigvoorweb

Huwelijkswijsheden Zijn er nog lang en gelukkig getrouwde stellen? Waarom hoor je daar nooit iets over naast alle verhalen over echtscheidingen, ruzie, overspel, relatietherapeuten en counselors? Wie kan die vraag beter beantwoorden dan de paren die langer dan 40 jaar getrouwd zijn, zelf? Paulien Timmer (27) – rondde haar studie in Wageningen af met een onderzoek naar de voorbereiding op het huwelijk - interviewde 100 gelukkig getrouwde paren; van 18 paren heeft ze de interviews uitgewerkt, van de anderen gebruikte ze tips en ervaringen.

Uiteindelijk had ze 4755 jaar huwelijkservaring in handen. Timmer baseert zich op John Gottman’s boek Why marriages Succeed or Fail. Wat in ieder geval niet werkt: kritiek, verdediging, minachting en afsluiting; dat zijn de grote boosdoeners in het huwelijk. Maar als je ervoor zorgt dat er zo’n vijf positieve momenten tegenover één moment van kritiek staat, heeft je huwelijk kans van slagen. Verder baseert Timmer haar boek op de theorie (Rita DeMaria) van de zeven huwelijksfasen: passie, relatie, rebellie, coöperatie, reünie, explosie en voltooiing. Na 40 jaar heb je als koppel alle fasen meestal wel doorlopen.

Anjo Geluk:
‘Saai, sleets, alles al beleefd, ingedut: kwalificaties die vaak gegeven worden aan lange huwelijken. Hoe kun je nu meer dan veertig jaar elkaar trouw zijn in lief en leed en tot het einde toe bij elkaar blijven? Komt er in de interviews antwoord van de paren die dat volbracht hebben? Zij hebben elk op hun eigen manier hun trouwbelofte vorm en inhoud gegeven. ‘Je huwelijk op één zetten’ ligt voor de hand als succesfactor, maar werk en kinderen dan? ‘Ongedeelde aandacht voor elkaar’, een gezamenlijke hobby, of ‘elkaar en je huwelijk de ruimte geven’ blijken ook belangrijk. Balans is het toverwoord. Daar hoort bij dat je elk je eigen identiteit ontwikkelt, blijft leren, je blijft ontwikkelen. Voor Timmer was dit onderzoek ook een voorbereiding op haar eigen huwelijk. Ze is er gaandeweg achter gekomen dat een gelukkig huwelijk absoluut mogelijk is, dat liefde een keuze is en nooit op raakt. Als je wilt weten hoe anderen terugkijken op hun lange huwelijksleven, is ‘Lang & Gelukkig’ interessant. De vorm en vooral de weergave van de interviews –geredigeerd tot een kort verhaal – trok mij echter niet aan. Ook, omdat Timmer zich heeft beperkt tot de onderlinge relatie van de paren en de ‘omgeving’ voornamelijk buiten beschouwing heeft gelaten, terwijl die ook bepalend blijkt. Veel van hetzelfde daardoor en te weinig diepgang. Wellicht omdat er niet genoeg is doorgevraagd om tot de kern te komen. Of is mijn kijk, een generatiegenoot van de paren, anders dan die van een jonge vrouw?’

Titel: Lang & Gelukkig - huwelijkswijsheden
Auteur: Paulien Timmer
ISBN: 9789044623420
Uitgever: Uitgeverij Prometheus, Amsterdam
Prijs: € 15,-