cover eindelijkvolwassenDe wijsheid van de tweede levenshelft - Frits de Lange

Frits de Lange biedt in ‘Eindelijk volwassen’ een even tegendraads als inspirerend verhaal over ouder worden.
‘Ik wil met dit boek een voorstel doen voor een ander script voor de tweede levenshelft, dat je helpt om er zin in te krijgen.’ Geloof je in het ideaal van de leeftijdsloze oudere? Of zie je ouderdom vooral als verval?

Waar het eerste beeld een illusie verkoopt, is het tweede een domper. Frits de Lange geeft een eigenwijs derde scenario: de wijze oudere. In de tweede levenshelft leren we onszelf beter kennen en relativeren. Dat helpt je om met meer compassie naar de wereld te kijken, je in te spannen voor toekomstige generaties en minder bang te zijn om te sterven.

Anjo: “in gesprek over ouder worden met zorgprofessionals kreeg ik vaak te horen dat het een fase van vooral verlies en verval was. Van telkens minder en moeizamer. Ik vroeg me af waar dan de uitdaging zat, de winst tegenover het verlies. Mijn winst. Op zoek daarnaar leverde dat uiteindelijk een lijstje op waarmee ik aan de slag ging. Gaandeweg kwam ik echter steeds vaker de ‘trap des ouderdoms’ met de tweede levenshelft als een onaantrekkelijke, letterlijk donkere fase. Bij ouderen zelf, maar zeker ook bij 65-minners, beleidsmakers en zorgprofessionals bijvoorbeeld. Geen wonder dat 65-minners angstvallig vasthouden aan forever young en andere uitstelstrategieën. Oud en afhankelijk zijn is voor dummies. Het leven begint bij zestig, of zelfs nog later, en is natuurlijk één groot feest, tot en met het uiteindelijk voor iedereen onvermijdelijke afscheid aan toe: ‘succesfull ageing’. Volgens De Lange is gezond ouder worden een goed streven, maar hij verbindt dat met wijsheid: wijs worden om jezelf minder in het middelpunt te plaatsen. Dat heeft uitleg nodig, omdat oud in combinatie met wijs niet altijd een gelukkig paar oplevert. Niet bij iedereen komt wijsheid immers met de jaren. Maar we kunnen wel in wijsheid groeien. ‘Ek mis myzelf steeds minder’ – deze zin van de Zuid-Afrikaanse dichteres Elisabeth Eybers blijkt essentieel: jezelf niet meer zo belangrijk vinden, maar je opgenomen weten in een groter geheel. Wijsheid is dan: zelfkennis die uitmondt in relativering van het ego. De ultieme zelfrealisatie vindt plaats als je jezelf zo goed leert kennen dat je de gerichtheid op jezelf kwijtraakt en je durft toe te vertrouwen aan een geheel dat groter en sterker is dan jezelf. De Lange neemt ons aan de hand van de filosofie en de gerontologie en ook de Bijbel, poëzie en mystiek mee op een zoektocht naar wat wijsheid is. Een eigen weg, waarbij voor hemzelf het doel nog niet bereikt is. Zo gaat iedereen zijn eigen eigenwijze weg. Voor mij zijn de inzichten die De Lange hiervoor biedt, heel behulpzaam. Een boek om zelf te lezen, maar vooral ook om met anderen te bespreken, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ook om, zoals De Lange het zelf zegt: met meer compassie naar de wereld te kijken, je in te spannen voor toekomstige generaties en minder bang te zijn om te sterven.

 

Titel: Eindelijk Volwassen
Auteur: Frits de Lange
ISBN:
9789025907853
Uitgever: Ten Have
Prijs: € 20,99