cover magieMik Hamers
In De Magie van het Ouder worden vertellen 23 schrijvers hoe het voor hen in het dagelijks bestaan is om ouder te worden. Natuurlijk zijn er verhalen over de buitenkant: levensloop, carrière, huwelijk en scheiding, kinderen of niet, geluk en ongeluk, ziekte en dood. Maar daarnaast valt er tussen de regels door ook de binnenkant te ontdekken: de unieke expressie van liefde die ieder van ons is. Het kind dat we waren blijft in ons aanwezig en resoneert altijd wel enigszins mee in ons volwassen denken en vooral voelen. 'De magie van het ouder worden' is een levensreis door de acht universele poorten om al dan niet tot wijsheid te komen. Dat maakt dit boek behalve voor ouderen zelf, ook boeiend voor allen die nog ouder gaan worden.

Het schrijverscollectief bestaat uit 23 vrouwen en mannen tussen de 57 en de 100 jaar, van Berlijn tot Amsterdam, van Mexico tot Rome, van Maastricht tot Nieuw-Zeeland. Mik Hamers, socioloog en schrijfster, woont en werkt in Maastricht.

Anjo: ‘Het eerste wat ik me afvroeg toen ik aan dit boek begon is: hoezo heeft ouder worden iets magisch? Ik kan allerlei positieve kwalificaties bedenken voor ouder worden: het mooie, de uitdaging, de creativiteit, de lessen, het geluk, maar magie …? Hoewel ik toch oud ben, heb ik het magische daarvan nog niet kunnen ontdekken. Dat is natuurlijk juist een reden om aan dit boek te beginnen. Op zoek naar antwoorden vond ik in de epiloog de acht universele poorten om tot wijsheid te kunnen komen. Het wonder is er al bij de geboorte en alle ontwikkelde eigenheden maken ons uniek. Oude wijsheidsboeken spreken van acht zinnebeeldige poorten waar we doorheen moeten om ons tot een wijs mens te kunnen ontwikkelen. Ze gaan over wijsheid, je talenten en hoe je die gebruikt, vergankelijkheid en het onveranderlijke in jezelf. De vierde poort is die van de relaties, omdat ze reflecteren wie je bent. Dan volgen vernieuwen/initiëren en een gids zijn voor volgende generaties; op zoek gaan naar wat echt is; door meditatie en stilte je innerlijke bron vinden. Aangekomen bij de achtste poort kun je alles loslaten wat de essentie van het leven niet meer dient. Klaar voor het definitieve afscheid, hoe lang dat ook nog duurt. Wijsheid als proces, niet als resultaat. Iets als overgave, verwondering, dankbaarheid en vertrouwen. Is dat de magie? De 23 vrouwen en mannen op leeftijd die hun geschiedenis beschrijven – of voor wie Mik Hamers dat doet, omdat ze dat door hun dementie niet kunnen - geven evenzoveel mogelijkheden voor een levensreis, hun eigen manier om tot wijsheid te komen. En – dacht ik al lezende - als je daarin nu niet slaagt? Er is herkenning in ervaringen van leeftijdsgenoten, en hun individuele levensweg geeft aanknopingspunten voor de lezer. Dit boek geeft door de bijzondere invalshoek een contemplatieve kijk op “pensioen moet je doen”! ’

Titel: De magie van het ouder worden
Auteur: Mik Hamers
Uitgever: Aspekt
ISBN: 9789463384551
Prijs: € 24,99