logo raadvanouderenv2Raad van Ouderen: Ondersteuning nodig bij keuze verpleeghuis

In een advies aan minister Hugo de Jonge van VWS breekt de Raad van Ouderen (RvO) een lans voor het samenstellen van één landelijke site met goed gestructureerde informatie over kwaliteit en kenmerken van alle verpleeghuizen in Nederland. Deze site moet ouderen en mantelzorgers helpen bij het maken van een juiste keuze voor een verpleeghuis. De Raad van Ouderen bestaat uit in totaal 20 personen die een breed netwerk van regionale en landelijke ouderenorganisaties vertegenwoordigen. De RvO is autonoom, agendeert actuele thema’s rondom ouderen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de minister van VWS

Keuzevrijheid verpleeghuis

De RvO maakt zich grote zorgen over de beperkte keuzemogelijkheden die ouderen ervaren bij de overstap van thuis wonen naar een verpleeghuis. Uit een door de Raad uitgevoerde analyse van de wachtlijstcijfers van het Zorginstituut blijkt dat het aantal mensen dat langer dan zes tot dertien weken wacht relatief laag is. Eind 2017 was dit 3,5% van de totale hoeveelheid wachtenden en eind 2018 was dit 4,6% van de wachtenden. Deze cijfers kloppen echter niet met de ervaringen in de praktijk. De Raad constateert dat bijna niemand ervaart te kunnen kiezen. Maar dat men genoegen moet nemen met wat beschikbaar is.

Keuze is vaak gebaseerd op haastwerk

Een opname is vaak haastwerk en te laat in het proces, constateert de Raad van Ouderen. Als er meer tijd is tussen het stellen van de indicatie en de opname, vergroot dat de mogelijkheid om goed voorbereid te kiezen en in te schrijven bij het verpleeghuis van keuze. Nu stellen mensen de indicatie voor een verpleeghuis echter vaak uit, terwijl dit helpt bij een tijdige voorbereiding. De overheid kan tijdige voorbereiding ondersteunen door de nadelige financiële gevolgen voor de zorg thuis met een verpleeghuisindicatie weg te nemen. Ouderen zelf kunnen dit doen door eerder na te denken over een toekomstige verhuizing naar een verpleeghuis. Daarvoor is bekendheid en tijdige beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning van groot belang.

Informatiebehoefte over ‘zachte’ kenmerken

Het advies van de Raad van Ouderen is om naast informatie over kwaliteit en stabiliteit van een verpleeghuis met name de ‘zachte’ kenmerken meer aandacht te geven bij de informatieverstrekking. Kenmerken als geborgenheid, autonomie, diversiteit, zingeving, aandacht voor levensvragen en palliatieve zorg. Voor ouderen is het namelijk erg belangrijk te weten of men zich thuis kan voelen in het verpleeghuis en of men kan blijven leven op de ‘eigen’ manier. De mantelzorgers willen weten of zij de zorg voor hun naaste met een gerust hart kunnen overdragen, wat zij mogen en kunnen in het verpleeghuis en wat hun plek is.

Logeren op proef Maar voor een juiste keuze is meer nodig dan alleen schriftelijke informatie. Ouderen moeten het verpleeghuis vooraf ook kunnen ‘ervaren’, aldus de Raad. Zoals de mogelijkheid om het huis te bezoeken, een film met ervaringsverhalen te bekijken en vooraf op proef te logeren, aldus de Raad.

Zie ook: www.beteroud.nl

Anouk RengelinkWie weet het beste wat ouderen nodig hebben om op een plezierige manier zelfstandig te blijven wonen? Of over welke thema’s ouderen graag mee willen praten? Dat zijn natuurlijk de ouderen zelf! Deze tijden van digitalisering, mondige burgers en veranderende vormen van organisatiestructuren bieden mogelijkheden én uitdagingen om deze ouderen te raadplegen. Daarom is het Zorg Innovatie Forum een jaar geleden gestart met een digitaal Ouderenpanel.

Anouk Rengelink, masterstudente Communicatiekunde, onderzoekt in opdracht van het Zorg Innovatie Forum hoe het digitaal Ouderenpanel uitgebreid kan worden. Dit voert zij uit in het teken van haar masterscriptie. Zij richt haar onderzoek op alle vijfenzestigplussers in de noordelijke provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Het betreft een kwantitatief onderzoek, waarbij ouderen middels een digitale vragenlijst benaderd worden. In deze vragenlijst kunnen ouderen aangeven welke thema's zij belangrijk vinden in het kader van gezond en gelukkig oud worden. Denk hierbij aan mobiliteit of goede zorg. Bent of kent u vijfenzestigplussers in de noordelijke provincies?

De volgende link brengt u bij de vragenlijst: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0CmMuLb2HltlPb7.

Anouk hoopt met dit onderzoek bij te dragen aan de inspraak van ouderen in de moderne samenleving. Ook de stem van ouderen mag immers gehoord worden.

logo raadvanouderenDatum: 31 januari 2019 Aanvulling op verkenning die is gegeven op 27 november 2018, tijdens het overleg van de Minister van VWS en de Raad van Ouderen.
INLEIDING
Op 11 oktober 2018 heeft Hugo de Jonge, de minister van VWS, de Raad van Ouderen geïnstalleerd. De Jonge vertelde: ‘Je kunt eindeloos over ouderen praten maar je kunt je beter door hen laten adviseren. We praten nog te veel over ouderen als object van zorg terwijl ze steeds langer vitaal zijn en een onderdeel van de samenleving vormen’. De Raad bestaat uit ouderen die de minister adviseren in het kader van het Pact voor de Ouderenzorg; gevraagd en ongevraagd. De leden zijn aangedragen door de netwerken en organisaties van het consortium Beter Oud en wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben, is dat ze verder kunnen kijken dan hun eigen verhaal maar ook het verhaal van hun achterban kunnen meenemen in hun adviezen.