babyboomboekkleinWat ze lazen, wat hen vormde, hoe ze dachten.

Babyboomers zijn mensen die geboren zijn tussen 1945 en 1955. Geboren in geringe welvaart hebben zij de wederopbouw en de groei van de welvaart beleefd vanuit een herinnering aan bekrompenheid en de alomtegenwoordige Tweede Wereldoorlog. Werden zij de protestgeneratie van '68? Ja, maar er is veel meer, bewijst babyboomer Ronald Havenaar.
Aan de hand van zesendertig boeken die de "beter opgeleide bovenlaag van de 'geboortegolvers', het betere deel van deze generatie" in hun ontvankelijkste periode lazen, schetst Havenaar een generatie, een tijdsgewricht en een mentaliteit in thema's als beklemming, illusie, bevrijding, angst en verval.

De lezer van dit boek leert zesendertig elementaire Nederlandse fictie- en nonfictiewerken beter kennen, maar vooral ook: zichzelf en zijn tijd of die van zijn ouders.
Het boek is aantrekkelijk geschreven. Een combinatie van herkenning en aha-erlebnis voor elke babyboomer of voor wie is grootgebracht door babyboomers. Havenaar las vrijwel alles wat uitkwam en de aandacht trok. In Babyboomboek is maar een selectie terechtgekomen. De belangrijkste stelling van zijn boek vindt Havenaar dat de babyboomers in hun leeservaringen blootstonden aan tegenstrijdige bevindingen die in combinatie een verscheurd wereldbeeld opleverden. "In hun leeservaringen waren de babyboomers maar in beperkte mate de generatie van het protest. Ze waren veel meer, belast als ze werden met een gespleten voorstelling van de werkelijkheid, een stuurloze generatie."

Anjo Geluk:
Havenaar verstaat onder een generatie een groep leeftijdsgenoten met gedeelde ervaringen, die tot op zekere hoogte een verwant wereldbeeld opleveren. Ik word altijd een beetje kriebelig als mij als babyboomer (’45) een muzieksmaak, wereldbeeld of andere overeenkomst met leeftijdsgenoten wordt opgedrongen. Voor mij moet ‘tot op zekere hoogte’ er dus zeker bij. Ik heb maar een deel gelezen van Havenaars 36 werken en herinner me dat er vaak over werd gediscussieerd en dat de discussies heel hoog konden oplopen. Ze gingen ergens over. De provocatie was overduidelijk aanwezig in ‘Ik Jan Cremer’ of ‘Hé zus ze houen ons eronder’ (Joke Kool-Smit). Egomanie noemt Havenaar ‘Wie is van hout’ (Jan Foudraine); het boek stond centraal in de gesprekken over ‘het ik’ en de samenleving’ , waarin altruïsme uiteindelijk altijd ook egoïsme zou zijn, voor mij een moedeloze, demotiverende opvatting. Dromen deden we ook: futurologie was een serieus studieonderdeel en ‘Prognostica’(Fred L. Polak) – 750 pagina’s - werd verslonden. De generatie typeren vanuit hun boekenkeuze is origineel, levert verrassingen op en – ook omdat Havenaar de breedte en diepte kiest - een mooi overzicht van een generatie voor zover het ‘het betere deel’ zoals hij het noemt, daarvan betreft.

Ronald Havenaar, Babyboomboek
ISBN 9789028260368
Uitgeverij G.A. Van Oorschot B.V.
Prijs: € 22,50