Het leven is niet leukHet denken van Marli Huijer

Marli Huijer is vanaf 2015 de Denker des Vaderlands, de opvolger van René Gude Daarnaast is ze arts, hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit en lector filosofie aan de Haagse Hogeschool. We kennen haar van het Filosofisch Elftal van Trouw, haar boeken en onder meer van televisieoptredens. Peter Henk Steenhuis is filosofieredacteur bij dagblad Trouw. In de interviews die Steenhuis voor dit boek met haar heeft, gaat het over haar inspiratiebron Hannah Arendt, haar overstap van haar werk bij de methadonpost in Beverwijk naar de filosofie, disciplineren, de participatiesamenleving en bevolkingsonderzoeken.

Ze is geen tegen-, geen mee-, maar een tussendenker en wil daarbij de stem van allerlei verschillende mensen laten klinken. Zoals de titel van het boek aangeeft: ze benadrukt bij herhaling hoe belangrijk het is je vrijmoedig uit te spreken.

Anjo Geluk:
Mijn eerste kennismaking met Marli Huijer was het boek dat ze samen met Klasien Horstman schreef: Factor XX, vrouwen, eicellen en genen (2004). Daarna ben ik haar boeken blijven lezen, waarbij vooral Discipline (bespreking deze rubriek) favoriet is. Wat mij zo aanspreekt: haar manier van het aan de orde stellen van fundamentele filosofische thema’s. Niet zweverig, ongrijpbaar, ver van de dagelijkse realiteit, maar dichtbij huis, herkenbaar en dan vanuit verrassende, originele invalshoeken. Geweldig! Dit is bij uitstek een boek om kennis te maken met Huijer, een nadenkboek dat je zorgvuldig moet lezen. Een opstap naar meer!

Peter Henk Steenhuis, Het leven is niet leuk als je mond houdt / Het denken van Marli Huijer
ISBN 9789089535900
Uitgever: Boom
Prijs: € 12,50