agoramodel

Titel: Het agoramodel – de wereld is eenvoudiger dan je denkt

Auteur: René Gude

ISBN: 9789491693540

Uitgever: ISVW Uitgevers

Prijs: € 12,50

De wereld is complex, maar zit toch eenvoudiger in elkaar dan je denkt. Want welke weg je ook neemt in het leven, je belandt toch altijd weer in dezelfde soorten gebouwen. We leven in privéhuizen, werken in private gebouwen, we organiseren onszelf rond publieke gebouwen en we besturen de samenleving vanuit politieke gebouwen. Om het leven in deze vier levenssferen goed te laten verlopen, laten we ons coachen in vier trainingsgebouwen: de school, de tempel, de kunstinstelling en het sportpaleis. De soort gebouwen zijn rond ieder centraal plein (agora) van iedere stad waar ter wereld ook te vinden, stelt Denker des Vaderlands René Gude. Als je je makkelijk wilt bewegen in het leven, dan moet je afrekenen met je agorafobie. Steek het plein eens over, loop eens fysiek of mentaal zo'n ander gebouw binnen en verdiep je aldus in de andere levens- en trainingssferen. Dat is de kortste weg naar Bildung, oftewel persoonlijke ontwikkeling. René Gude was Denker des Vaderlands en oud-directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte.
Anjo Geluk:
‘Toen de ‘Denker des Vaderlands’ René Gude in 2015 overleed, werkte hij nog altijd aan wat zijn hoofdwerk had moeten worden: 'Het agoramodel'. Omdat hij het uiteindelijk niet meer zelf kon afmaken, hebben Florian Jacobs, Erno Eskens en Peter Henk Steenhuis de taak op zich genomen om Gudes model verder uit te werken op basis van bestaande teksten en vooral op basis van gesprekken met Gude zelf.‘Ik had nog wel 20 jaar door willen klooien’ zei René Gude vaak. Die tijd is hem niet gegeven. De samenstellers van het boek hebben er – Gude goed kennende – alles aan gedaan om het boek te laten zijn wat het bedoelde te zijn: een boek dat inspireert tot Bildung en geluk. Dat is voortreffelijk gelukt. In het voorwoord zegt Gude dat het model ons helpt in te zien dat ‘het leven geen grote, gecompliceerde bende is. Dat valt allemaal wel mee. Elke sfeer waarin we ons bewegen heeft tamelijk leidende beginselen. Als je die kent, gewoontes doorziet in iedere sfeer, dan weet je de weg wel zo’n beetje in de wereld.’ Het is een prachtig boekje geworden, dat juist door zijn vorm – het vraaggesprek – uitnodigt tot nadenken en gesprek. Een aanrader! Om in onderdelen – per vraag – te lezen of met anderen te bespreken. De lopende tekst wordt afgewisseld met karakteristieke zinnen van Gude. Zoals: ‘Vooruitgang is het vervangen van een gewoonte door een betere.’ En : ‘Wat we nodig hebben is wat de Duitsers een Lagebesprechung noemen. Dat is een fundamenteel gesprek over wat het betekent om mens te zijn.’