denktank cover voorheteerstVerhalen over het ouder worden - Herman van Veen

In Voor het eerst schrijft Herman van Veen over het onbarmhartige proces van het ouder worden. Wanneer begint dat, ouderdom? Op welk moment besef je dat die jonge man is afgelost door een man op zekere leeftijd? De geest is vitaal, maar het lichaam hapert soms. De kloof tussen nu en vroeger wordt steeds groter. De ervaringen stapelen zich op, de herinneringen verdringen elkaar. Onverschrokken gaat Van Veen de confrontatie aan met zichzelf en schrijft hij over zijn leven van toen en nu.

Over vriendschappen en vergankelijkheid, verlies en levenslust en de troost van de verbeelding. Steeds verbindt hij zijn verhalen met zijn theater- en liedteksten, waarin wonderlijk genoeg de ouderdom en de dood al sinds jaar en dag alom aanwezig blijken te zijn.
Voor het eerst is een zoektocht naar betekenis, speels en filosofisch, om tot het besef te komen dat je ouder worden steeds weer voor het eerst doet. Het gaat vanzelf en gaat vanzelf weer over.

Anjo: ‘Een prachtig uitgevoerd boekje. Een mooi cadeau. Geschreven zoals we Herman van Veen kennen: scherpzinnig, onderhoudend, virtuoos, ontroerend. Helder geschreven, met onverwachte wendingen - speels en serieus - waarbij de nadruk ligt op de vele herinneringen van de 74-jarige Van Veen. Over hemzelf als kind, de oorlog, vrienden, zijn ouders en kinderen. Een boek dat vraagt om aandachtig gelezen te worden en Herman van Veen’s verrassende gedachtengangen te kunnen volgen. Het boek is geillustreerd met vele liedjes en gedichten eindigt met een hele serie wanneer-vragen:
Wanneer at je voor het eerst pure hagelslag en zag je de fenomenale omvang van je onwetendheid? Wanneer stond er in de bus voor het eerst iemand voor je op? Wanneer evoer je voor het eerst dat je iemand ook mooi kunt beledigen, kunstzinnig krenken en een fijne verbale veeg uit de pan kunt geven? Bijvoorbeeld. Indringende vragen. Ook ouder worden doe je – natuurlijk – voor het eerst. Toch gaat dit boek meer over wat er in de afgelopen 74 jaar in zijn leven is gebeurd en hoe hij daarop terugkijkt dan over het ouder worden. Natuurlijk: ouder worden doe je voor het eerst, maar in hoeverre is alles wat daaraan vooraf is gegaan bepalend voor wat er daarna komt? En voor wat je met dat alles gaat doen? Onbevangen oud worden in een nieuwe levensfase?

“Ouder worden
Doe je voor het eerst
Alles is fris en nieuw
Er gaat een wereld
Voor je dicht”
Gaat er – juist door het frisse en nieuwe - misschien ook een wereld voor je open?’

Titel: Voor het eerst (verhalen over ouder worden)
Auteur: Herman van Veen
ISBN: 9789400401631
Uitgever: Thomas Rap, Amsterdam
Prijs: € 19,99