cover zin van het levenGesprekken over de essentie van ons bestaan - Fokke Obbema

Fokke Obbema werkt bij de Volkskrant, waar hij chef van de economieredactie en correspondent voor Frankrijk is geweest. Tegenwoordig schrijft hij als redacteur buitenland over zowel China als Europa en is hij commentator van de krant.
‘De zin van het leven’ is een boek vol inspirerende antwoorden op vragen die we ons allemaal wel eens stellen, maar zelden expliciet beantwoorden. In september 2018 schreef Volkskrant-journalist en schrijver Fokke Obbema een aangrijpend artikel over de hartstilstand die hij het jaar daarvoor had gehad. Het stuk maakte veel los bij lezers en kreeg meer dan duizend reacties.

De ervaring riep bij Obbema zelf grote levensvragen op, wat resulteerde in "de beste interviewserie van 2018', aldus Matthijs van Nieuwkerk. Vanaf oktober 2018 publiceerde Obbema een veertigtal prikkelende gesprekken met zeer uiteenlopende gesprekspartners, waarbij de eerste vraag telkens luidde: "Wat is de zin van ons leven?' Dit boek is een bundeling van deze gesprekken én het artikel waarmee alles begon.


Anjo: “Een boek dat je gelezen móet hebben, maar dat zich lastig laat bespreken, omdat het bestaat uit 40 gesprekken met evenzoveel personen. Vraaggesprekken die de weerslag vormen van een zoektocht naar antwoorden. Aan het begin van elk van de veertig interviews staat een foto van de geïnterviewde met een tekst waardoor we hem of haar beter leren kennen en dan volgt altijd dezelfde eerste vraag. De vraag die Obbema zichzelf ook heeft gesteld en blijft stellen. Je hoeft niet even dood te zijn geweest, zoals Obbema, om te worstelen met existentiële vragen; vragen waarmee je nooit klaar bent. Wat meer reflectie op de dood kan geen kwaad, vindt hij. Niet alleen om aan hem te wennen, maar om een poging te doen te begrijpen wat ons leven eigenlijk voorstelt. Door te horen of te lezen hoe anderen in het leven staan, welke vragen en antwoorden zíj hebben, word je ook wijzer over jezelf.

Elk mens gaat zijn eigen weg, vindt paadjes en manieren met het leven, met verdriet en andere obstakels om te gaan. Doet dat alleen, zonder hulpbronnen of met een god of een vaste overtuiging. Hoe? Ontroerend, herkenbaar en onthutsend soms om daarop de antwoorden te lezen.

Een boek om lang over te doen, om gesprek voor gesprek te overdenken of met anderen te bespreken misschien. Elk gesprek eindigt met een leestip van de geïnterviewde.”


Titel: De zin van het leven
Auteur: Fokke Obbema
ISBN:
9789045039329
Uitgever: Atlas Contact, Amsterdam
Prijs: € 22,99 (ook in E-book versie verkrijgbaar)